*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Навчальний процес, співробітництво вчителя та учнів

курсовые работы, педагогика

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 215

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЕТАПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ Й УЧНІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 5
1.1 Діяльність учителя і учня в різних видах навчання 5
1.2 Структура діяльності вчителя в навчальному процесі 8
1.3 Специфіка професійної діяльності вчителя з розвитку мотивації учнів щодо успішності навчальних досягнень 9
РОЗДІЛ 2 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНІВ 15
2.1 Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів 15
2.2 Застосування вчителем ефективних прийомів спілкування 19
2.2 Роль навчального співробітництва у навчанні 22
ВИСНОВОК 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...26

Актуальність теми. Процеси державотворення, що відбуваються сьогодні, спричинилися до суттєвих перетворень у системі освіти. Школа на рубежі століть має не просто дати учням певний обсяг знань і умінь, а й сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, виробити свою позицію у житті, свій світогляд, ставлення до себе та інших і адаптуватись до умов життя.
Це, відповідно, вимагає зміни стратегії управління процесом навчання, за якою акценти переносяться на особистість як суб'єкт навчальної діяльності. Тому постала проблема перебудови навчального процесу та підвищення його ефективності. Перебудова навчального процесу в сучасній школі зумовлюється здатністю вчителя позбутися стереотипів, готовністю до перегляду своїх поглядів, постійною самоосвітою та самовдосконаленням. Сучасний учитель повинен бути готовим до змін, сміливим у прийнятті педагогічних рішень, виявляти ініціативу, творчість. Проблема ефективності навчального процесу може бути вирішена лише за умови забезпечення високої компетентності та відповідної професійної майстерності кожного педагога.
На думку фахівців психолого-педагогічної науки з позиції технологічного підходи діяльність учителя характеризують І.М. Богданова, М.В. Кларін, В.О. Сластьонін, Е.Ф. Широкова, Н.Є. Щуркова та ін.
Розглядаючи навчальний процес як цілісну динамічну систему, зазначимо, що наукове управління ним на сучасному етапі вимагає цілеспрямованої взаємодії вчителів та учнів, що здійснюється через педагогічний аналіз, прогнозування, планування, організацію, контроль, регулювання.
Навчальний процес передбачає тісну взаємодію учителя й учня. Основними функціями навчання є освітня, виховна і розвиваюча. Освітня функція навчання сприяє перетворенню знань у надбання особистості, яка навчається, виробленню умінь і навичок використання знань на практиці. Виховна функція виявляється у формуванні світогляду, високих моральних якостей, естетичних смаків, трудових умінь. Розвиваюча функція спрямована на...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу