*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Педагогічний проект з дисципліни формування міжпредметної компетентності учнів «Фізика-Астрономія» при вивчені механіки механічних явищ у 8 класі

семинарские работы, Физика

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 306

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
МІЖПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (МПК) УЧНІВ «ФІЗИКА-АСТРОНОМІЯ» ПРИ ВИВЧЕНІ МЕХАНІКИ МЕХАНІЧНИХ
ЯВИЩ У 8 КЛАСІ (НА РІВНІ РОЗДІЛУ) 12
ПРОЕКТУВАННЯ ПОРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ (МПК) УЧНІВ «ФІЗИКА-АСТРОНОМІЯ» ПРИ ВИВЧЕНІ МЕХАНІКИ МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩ У 8 КЛАСІ
(НА РІВНІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ) 13
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21
Необхідність впровадження компетентнісного підходу до навчання офіційно проголошено в:
1. Новому державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), де:
а) зазначено, що навчальний процес у навчальних закладах має організовуватися на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів;
в) визначено компетентність як здатність особистості, що ґрунтується на знаннях, вміннях, та досвіді, особистості та ціннісному ставленні до знань та процесу її здобуття;
б) всі компетентності формуються в діяльності і виявляються через діяльність.
Структура компетентності як готовності і здатності до діяльності:
1. Когнітивний компонент (знання)
2. Діяльнісний компонент(вміння)
3. Особистісний компонент (цілі, мотиви, цінності, рефлексія)
2. Критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів (наказ МОН України від 05.05.08 № 371), відповідно до яких:
а) у навчальних програмах на засадах компетентнісного підходу переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову (до кожної теми програми визначено обов’язкові результати навчання – вимоги до знань, умінь учнів, що виражаються в різних видах навчальної діяльності);
б)Наведено ієрархію компетентностей яка включає:
- предметні (формуються засобами навчальних предметів, у нашому дослідженні це фізика);
- міжпредметні (належать до групи предметів або освітніх галузей);
- ключові (найбільш універсальні, формуються засобами міжпредметного та предметного змісту).

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу