*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Дослідження фронтального експерименту як оптимального засобу в розвитку особистості на уроках фізики

дипломные работы, Физика

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 298

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ФОНТАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ
ЗАСІБ РОЗВИТКУ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 6
1.1 Фронтальний експеримент як науковий метод пізнання і навчання 6
1.2 Організація проведення фронтальних експериментальних
завдань в середній школі 12
1.3 Активізація розумової діяльності учнів при проведенні
фронтального експерименту 19
РОЗДЕЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФРОНТАЛЬНОГО
ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК ОПТИМАЛЬНОГО ЗАСОБУ В РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 25
2.1 Практико-орієнтоване навчання на уроках фізики в 8 класі 25
2.2 Формування фізичних понять за допомогою фронтального
експерименту на прикладі вивчення поняття "Густина речовини" 27
2.3 Розвиток творчих здібностей учнів у ході виконання
фронтальних лабораторних робіт з фізики 33
ВИСНОВОК 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
ДОДАТКИ 49Актуальність і важливість використання фронтальних експериментальних завдань при навчанні фізиці зараз викликані тим, що за останні роки шкільна базова програма змінилася і по структурі, і за об'ємом учбового матеріалу. Багато практичних і лабораторних робіт виключено, втрачається розуміння фізики як науки експериментальної. Учні не отримують практичні уміння, які надалі могли б використовувати в майбутніх професіях і повсякденному житті і які сприяють розвитку кмітливості, дослідницьких здібностей.
Школа була і залишається важливим ступенем в процесі формування людської особи. Вирішення сьогоднішніх проблем оновлення вітчизняної освіти неможливе без урахування історичного розвитку самої школи, фундаментальних наук, аналізу процесів навчання і розвитку і обґрунтування необхідних інноваційних побудов [17, c. 129].
Розвиток системи освіти відбувається в декількох напрямах: це, по-перше, зміна принципів відбору змісту освіти, що забезпечують творчий розвиток особи школяра; по-друге, пошук ефективних форм і методів навчання, сприяючих реалізації на практиці активної позиції що вчаться в процесі навчання.
Навчання фізиці - складний педагогічний процес, в ході якого учні повинні оволодіти знаннями основ фізичної науки і уміннями застосовувати ці знання в своїй практичній діяльності. Проблеми вдосконалення цього процесу постійно знаходяться в центрі уваги органів народної освіти, і вирішення цих проблем планується з урахуванням розвитку суспільства, науки, техніки, психології, педагогіки і вимог, що висуваються ними. Результатом навчання повинні стати політехнічна освіта, науковий світогляд учнів, їх уміння орієнтуватися і адаптуватися в сучасних умовах життя [12, c. 43].
Сучасні умови, крім усього іншого, припускають різке зростання об'єму інформації, збільшення способів і засобів її зберігання і переробки. Все це ставить перед школою нові, ширші завдання по підготовці і розвитку учнів для безболісного переходу до самостійного життя і діяльності....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу