*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Задачі (6 шт.)

контрольные работы, Эконометрия

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 450 руб.

Просмотров: 299

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
Завдання №1
Створити математичну модель.
Меблева фабрика випускає крісла двох видів. Для виготовлення крісла 1-го виду витрачається 2 кв. м дощок, 0,8 кв. м ткані та 2 людино-години, а на виготовлення крісла другого виду, відповідно, 4 кв. м, 1,25 кв. м, та 1,75 людино-години. Відомо, що прибуток від реалізації крісла першого виду становить 150 у.г.о., а 2-го – 200 у.г.о. Скільки крісел кожного виду потрібно випустити, щоб прибуток від випущеної продукції був максимальним, якщо фабрика має в наявності 4400 кв. м дощок, 1500 кв. м тканини і може затратити 3200 людино-години робочого часу на виготовлення всієї продукції.

Завдання №2
Графічним методом знайти оптимальні розв’язки ЗЛП (а і б).

Завдання №3.
Знайти рішення транспортної задачі.

Завдання №4.
Знайти оптимальний розв’язок торгівельної задачі за допомогою симплекс-методу для показників, наведених у таблиці.Потрібно визначити оптимальну структуру товарообігу за критерієм максимального прибутку та за умови, що реалізація окремих груп товару повинна бути не меншою, ніж закріплена угодами з виробниками. Зробити аналіз використаних ресурсів для оптимального розв’язку.

Завдання №5
Знайти оптимальний розв’язок відкритої транспортної задачі за критерієм мінімальних сукупних витрат на перевезення, якщо задано вектор запасу вантажу на пунктах постачання , вектор потреб вантажу та матриця тарифів перевезень однієї одиниці вантажу з і-го пункту в j-ий пункт.

Завдання №6
За добу три заводи випускають Q = 900 виробів. Витрати на виробництво х1 виробів першим заводом дорівнюють у ч. од., на виробництво х2 виробів другім заводом - , у ч. од., на виробництво х3 виробів третім заводом - у ч. од. відповідно. Визначити, скільки виробів повинен виготовити кожний завод, щоб загальні витрати були мінімальними.
Введемо наступні позначення:
Х1 – виготовлення крісел першого виду;
Х2 – виготовлення крісел другого виду;
Для створення математичної моделі визначимо максимальне значення цільової функції з урахуванням зазначених обмежень:
F (X) = 150x1+200x2→ max за таких умов-обмежень.

Вирішимо пряму задачу лінійного програмування симплексним методом, з використанням симплексної таблиці.
Визначимо максимальне значення цільової функції F(X) = 150x1+200x2 при наступних умовах-обмеженях


1. Абрамов Л. М., Капустин В. Ф. Математическое программирование. Л., Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. — 184 с.
2. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — М.: Высш. шк., 1985.
3. Гольштейн Е. Г., Юдин Д. Б. Задачи линейного программирования транспортного типа. — М.: Наука, 1969.
4. Заславский Ю.Л. Сборник задач по линейному программированию. М. 1969-256 с.
5. Калихман И.Л. Сборник задач по математическому программированию. — М.: Высшая шк., 1975.
6. Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М., Фридман М. Н.; Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. Исследование операций в экономике: учеб. Пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2002. — 407 с.
7. Кузнецов Ю. Н., Кузубов В. И., Волощенко А. Б. Математическое программирование. — М.: Высш. школа, 1980. — 300 с.
8. Ляшенко И.Н., Карагодова Е.А. Линейное и нелинейное программирование. «Вища школа», 1975. - 369 с.
9. Математическая экономика: Учебник для вузов / В.А. Колемаев. – 3-е зд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 399 с.
10. Романюк Т. П., Терещенко Т. О., Присенко Г. В., Городкова І. М. Математичне програмування: Навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1996. — 312 с.
11. Степанюк В. В. Методи математичного програмування К.: Вища школа, 1997. — 272 с.
12. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 400 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу