*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Задачі (4 шт.) з економіко-математичного моделювання

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 204

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
Завдання 1
За допомогою логарифмічного методу визначити вплив зміни собівартості та обсягу реалізації продукції на рівень затрат на 1 грн. реалізованої продукції. Виходячи з наведених даних зробити висновки.
тис. грн.
Показники 3
План (П) Факт (Ф)
1. Собівар¬тість продукції 9200 9800
2. Обсяг , реалізо¬ваної продукції 10100 11000

Завдання 2
Методами простого додавання, нерозкладеного залишку та інтегральним визначити ступінь впливу зміни відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину на обсяг валової продукції. Виходячи з наведених даних зробити висновки.
Показники 5
План (П) Факт (Ф)
1. Кількість відпрацьова¬ного часу, тис. верстато-годин 510 610
2. Випуск продукції за 1 верстато-годину 48 60

Завдання 3.
Використовуючи методи простого додавання нерозкладеного залишку та зважених кінцевих різниць проаналізувати вплив зміни чисельності працівників та продуктивності їх праці на обсяг виробництва продукції. Виходячи з наведених даних зробити висновки.
Показники 8
План (П) Факт (Ф)
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн 10100 11000
2. Середньо¬облікова чисельність працівників, осіб 90
96


Завдання 4.
Виходячи з наведених даних за допомогою методу ланцюгових підстановок визначити ступінь впливу на фонд заробітної плати зміни випуску продукції, середньорічної виробки промислово-виробничого персоналу та середньорічної заробітної плати. За результатами аналізу зробити висновки.
Показники 8
План (П) Факт (Ф)
1. Середньо¬облікова чисельність промисло¬во-вироб¬ни¬чого персо¬налу, осіб 100 105
2. Обсяг продукції, млн. грн 40 38
3. Фонд заро¬бітної пла¬ти промис¬лово-вироб¬ничого пер¬соналу, тис. грн 300 216,8
1. Баканов Н.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.- М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с.
2. Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П.
Теорія економічного аналізу: Навч. посібник .- К: Професіонал, 2007.
3. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило А.П. Економічний аналіз: Навч. посібник для студ. економ. вузів. / За ред. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001.
4. Бутко А.Д., Кислиця Н.Г. Теорія економічного аналізу: Опорний конспект лекцій. - К.: КНТЕУ, 2002.
5. Івахненко В.М. Курс економічого аналізу: Навч. посібник - К; КНЕУ, 2001.-207с.
6. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа.- К.: Вища школа, 1989. – 255 с.
7. Теорія економічного аналізу:Опорний конспект лекцій/Уклад. Є.В. Мних, А.Д. Бутко .- К: КНТЕУ, 2006.
8. Поліщук Н.В., Кравцова А.М. Теорія економічного аналізу: практикум (методи і прийому аналізу): Навч. посібник / За заг. ред. Є.В.Мниха. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2007.
9. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник .-2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Астон, 2006.
10. Чигиринська О.С., Власюк Т.М. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник. -К: Центр навчальної літератури, 2006.
11. Чебан Т.М., Калінська Т.А., Дмитрієнко І.О. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник /За ред. Труша В.Є.- К: Центр навчальної літератури, 2003.
12. Чумаченко М і ін. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2002. -586с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу