*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Прогнозування фінансової діяльності (3 задачі)

контрольные работы, планирование и прогнозирование экономики

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 215

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Завдання 1…………………………………………………………………………….2
Завдання 2…………………………………………………………………………...23
Завдання 3……………………………………………………………………...……30
Список використаної літератури……………………..…36
Завдання 1

Необхідно скласти прогноз цін на продукцію підприємства на наступні два роки і вкажіть точність прогнозу, виходячи з даних таблиці 1.1.
1. Прогноз зробити на основі регресійної моделі по обом продуктам, а:
а) по продукту А перевірити прогноз моделлю змінної середньої;
б) по продукту В перевірити прогноз моделлю експоненційної середньої;
2. Прогноз зробити на основі експоненційної середньої по обом продуктам, а
а) по продукту А перевірити на основі методу найменших квадратів;
б) по продукту В перевірити методом змінної середньої.


Завдання 2
Знайдіть лінійну залежність рентабельності фірми від наявних сумарних активів і середньорічної вартості нормованих обертових засобів, використовуючи методику множинної регресії і визначити прогнозні значення рентабельності при наступних значеннях:
Таблиця 2.1 – Значення показників по різним підприємствам.
Зробити висновки по визначеній моделі:
а) оцінити вплив незалежних змінних на залежну;
б) визначити множинні коефіцієнти кореляції та детермінації;
в) побудувати точковий та інтервальний прогнози для знайденої моделі.


Завдання 3

Визначити, використовуючи алгоритм МГОА з послідовним виділенням трендів, часткові описи для другого ряду селекції, при даних, вказаних в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Дані по діяльності фірми за минулі роки.
В якості залежної змінної прийміть попит на продукцію, а незалежних змінних – час, ціну. В якості апроксимуючої функції – лінійну залежність


1. Вітлінський В. В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. та ін. Економіко-математичне моделювання: Навчальний посібник/ За заг.ред. В.В.Вітлінського. – К.: КНЕУ, 2008. – 536 с.
2. Горелова В.Л., Мельникова Е.Н. Основы прогнозирования систем: Учебн. пособие. – М.: Высш. шк., 1986. – 287 с.
3. Лук'яненко І.М., Краснікова Л.І.. Економетрика: Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998 - 494с.
4. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с.
5. Основы экономического и социального прогнозирования: Учебн. пособие / Под ред. В.Н. Мосина, Д.М. Крука. – М.: Высш. шк., 1985. – 200 с.
6. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учебное пособие / Под ред. А.Г. Гранберга. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 382 с.
7. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - К.: Четверта хвиля, 1997 - 320с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу