*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

База даних в Access «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» (Звіт + БД)

контрольные работы, программирование и информатика

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 191

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Постановка задачі………………………………………………………………....2
1.1 Характеристика задачі………………………………………………..…..2
1.2. Вихідна інформація……………………………………………………....4
1.3. Вхідна інформація………………………………………………………..4
2. Алгоритм розв’язання задачі………………………………………..5
2.1 Використовувана інформація…………………………………...………..5
2.2. Результати розв’язання………………………………………………..…6
2.3. Математичний опис………………………………………………..…….6
3. Структури інформаційних масивів………………………………...7
4. Програмне забезпечення………………………………………………………..11
Додаток…………………………………………………………………………..…12
Список використаної літератури……………..……………………...19
1. Постановка задачі

1.1 Характеристика задачі

Задача «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» призначена для автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів за місяць.
Ця задача є складовою комплексу задач з обліку й контролю витрат підприємства, який в свою чергу, виступав одним із найскладніших і трудомістких комплексів у підсистемі обліку й контролю. У зв’язку з цим слід наголосити необхідність застосування нових методів і сучасних засобів обчислювальної техніки для розв’язання цього комплексу задач і задачі «Автоматизація обліку витрат на модернізацію основних засобів» зокрема.
Автоматизація розв’язання задачі забезпечить:
- освоєння й точне визначення кількості основних засобів, які підлягають модернізації;
- достовірні та своєчасні розрахунки з визначенням суми на модернізацію основних засобів в бухгалтерських реєстрах;
- подання точної інформації для аналізу витрат на модернізацію основних засобів.
Своєчасність і достовірність інформації є необхідними умовами процесу оперативного управління й отримання зведених облікових даних.
Під час розв’язання задачі здійснюється управління такими об’єктами: основні засоби, розрахунковим сектором бухгалтерії, бухгалтерією.
Вихідна інформація використовується розрахунковим сектором бухгалтерії (для ведення оперативного обліку терміну експлуатації основних засобів, суми відрахувань на модернізацію основних засобів), у бухгалтерії (для здійснення зведеного обліку).
Періодичність розв’язання задачі – раз на місяць.

1. Вовчак І.С. Автоматизовані системи менеджменту: основні положення, методичні рекомендації по проектуванню та впровадженню. - Тернопіль: СМП «Астон», 1998. – 182 с.
2. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті. - Тернопіль: Карт-бланки, 2001. – 347 с.
3. Вейскас Д. Эффективная работа с Microsoft Access 2000. С-Пб.: Питер, 2001. – 294 с.
4. Дейт К. Введение в системы баз данных. - М.: Наука, 1980. – 266 с.
5. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. Дика В.В. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 354 с.
6. Информатика. Учебное пособие /Под ред. В.Г. Кирия. – Иркутск: ИрГТУ,1998 часть 2. – 382с.
7. Ломтадзе В.В., Шишкина Л.П. Информатика. Учебное пособие. – Иркутск: ИрГТУ, 1999. – 116с.
8. Макаровский С.П. Информационные системы и структуры данных. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 412 с.
9. Основи інформаційних систем: Навч. Посіб./ В.Ф.Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С. Каєва-К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.
10. Робинсон С. Microsoft Access 2000. Учебный курс. С-Пб.: Питер, 2000. – 318 с.
11. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс. - СПб: Издательство «Питер», 2000. – 640с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу