*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольна робота з БЖД (5-ть завдань)

контрольные работы, бжд

Объем работы: 21 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 251

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Зміст

Завдання 1 2
Завдання № 2 7
Завдання № 3 11
Завдання № 4 15
Завдання № 5 17
Список використаної літератури 20
5.3 Яка роль стандартів безпеки праці

На державному та міжнародному рівнях стандартизація вимог до безпеки діяльності полягає в обмежені використання та реалізації шкідливих і небезпечних речовин. Важливим є підвищення вимог до виробничих процесів, які шкідливо впливають на природне середовище, здоров'я людини. Стандарти про безпечну працю вимагають утилізації, знешкодження шкідливих і радіоактивних речовин, забезпечення працівників належною інформацією про небезпеку виробничих процесів і продукції. Необхідним є визначення припустимих рівнів речовинного та параметричного забруднення, уніфікація вимог до засобів індивідуального захисту.
За цими напрямкам здійснюють свою діяльність технічні комітети Міжнародної організації стандартизації, що відображено в міжнародних стандартах: TKISO 94 "Засоби індивідуального захисту. Захисний одяг і устаткування", TKISO 96 "Вантажопідйомні крани", TKISO 142 "Устаткування для очищення повітря та інших газів". Існують комітети Європейської організації стандартизації та їх нормативні документи: TK/CEN 79 "Респіраторне захисне устаткування", TK/CEN 85 "Устаткування для захисту зору", TK/CEN 70 "Переносні вогнегасники", TK/CEN 72 "Системи автоматичної сигналізації пожежонебезпеки"...
Завдання 1

Прокоментуйте Ваше бачення проблеми поліпшення умов праці на підприємствах (організаціях) у сучасних ринкових умовах.


Завдання № 2

На робочому місці на робітника протягом усієї зміни впливають такі елементи умов праці.

Елементи умов праці Норма (ГДР) Фактичне значення
Токсичні речовини, мг/м3 3 9
Шум, дБ 60 65
Температура 0С 18-20 29
Поза в нахиленому стані до 50 % робочого часу
Визначте категорію важкості робіт і доплати за умови праці.


Завдання № 3
3.1 Назвіть технологічні процеси, пов’язані з дією промислового пилу
3.2 Охарактеризуйте вплив промислового пилу на працівника
3.3 Які ви знаєте заходи щодо боротьби з промисловим пилом?


Завдання № 4

Визначте коефіцієнт частоти і тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму.
Вхідні дані:


Механічний цех Ливарний цех
1999 р. 2000 р. 1999 р. 2000 р.
1. Кількість працівників 250 240 220 200
2. Кількість нещасних випадків 3 3 5 4
3. Загальна кількість днів непрацездатності 79 81 158 182


Завдання № 5
5.1 Назвіть види стандартів безпеки праці
5.2 За якими групами розробляють стандарти безпеки праці підприємства?
5.3 Яка роль стандартів безпеки праці


1. Кодекс законів про працю України
2. Закон України "Про охорону праці" від 21.11 2002 р. №229-І/
3. ГОСТ 17.2.4.06-90. Охрана природы. Атмосфера. Методы определения давления и температуры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения. – Введ. 1991-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – 14 с.
4. ДСН 8.8.6.087-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
5. Андрєєв С.В., Єфремова О.С. Охорона праці від «А» до «Я»: Випуск 3. - М.: Альфа-Пресс, 2006. - 392с.
6. Андросова Л. Аналіз умов праці на підприємствах України як необхідна умова реалізації державної соціальної політики [Текст] //Схід. К. - №6. – 2006. – с. 25-31
7. Дорошенко К. Пільги і компенсації за роботу в шкідливих та важких умовах праці: Думка науковця [Текст] // Людина і праця. К. - №8. – 2005. – с. 20-30
8. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці [Текст] : підруч. / В. Ц. Жидецький. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 336 с.
9. Лисюк М. Умови праці на робочих місцях і їй атестація [Текст] // Справочник кадровика. К. - №8. – 2007. – с. 94-100
10. Керб Л.П. Основи охорони праці : навч.-метод. посібн. / Л.П. Керб. – К. : Вид-во КНЕУ, 2003. – 215 с.
11. Костюк В. Умови праці по законодавству Європейського Союзу [Текст] // Справочник кадровика. К. - №4. – 2007. – с. 10-15
12. Охорона праці в Україні: Нормативні документи/ Упоряд. О. М. Роїна, Ред. О. А. Кривенко. - К.: КНТ, 2004. -436 с.
13. Охорона праці: Запитання та відповіді/ Ред. Ю.Зубенко. -К., 2000. -404, с.
14. Соболева О. В. Формування безпечних умов праці на підприємстві / О. В. Соболева, О. В. Захарова [Текст] // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери /Донец. нац. техн. ун-т, Фак. економіки і менеджменту. – Т.2. – 2005. – с. 153-158
15. Фильев В.І. Охорона праці на підприємствах РФ: Ф57 (Охорона праці на основі ГОСТів РФ). - М.: Журнал «Управління персоналом», 1997. - 160с.
16. Фролов О. П. Забота...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу