*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Витрати виробництва та їх мінімізація

курсовые работы, микроэкономика

Объем работы: 38 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 471

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 5
1.1 Поняття витрат виробництва, собівартості і вартості продукції 5
1.2 Класифікація витрат, які входять в собівартість продукції 7
1.3 Методи оцінки витрат 9
1.4 Джерела і чинники зниження витрат підприємства 10
1.5 Мінімізація витрат при різних обсягах виробництва продукції 13
1.6 Правило найменших витрат та мінімізація витрат у довгостроковому періоді 14
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «СЗПТ» 17
2.1 Загальна фінансово - економічна характеристика ВАТ «СЗПТ» 17
2.2 Особливості формування витрат ВАТ «СЗПТ» 20
2.3 Фактори, що впливають на рівень витрат у короткочасному періоді 22
2.4 Фактори, що впливають на рівень витрат у довгостроковому періоді 26
РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТ ЗАХОДІВ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
ДОДАТОК 1 38
РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

1.1 Поняття витрат виробництва, собівартості і вартості продукції

Головною метою приватної фірми є максимізація прибутку, а головною перешкодою, що виникають при досягненні цієї мети, - витрати виробництва і попит на вироблену продукцію.
Повні сукупні витрати праці, як живої, так і уречевленої (минулого), на виробництво продукту складають витрати товариства по виробництву цього продукту (дійсні витрати виробництва). Витрати товариства показують, у що обходиться суспільству виробництво даного товару.
Дійсні витрати виробництва можна виразити наступною формулою:
З = С + v + m,
де с - витрати минулої праці,
v + m - витрати цієї праці,
v - необхідна праця (на себе),
m - додатковий працю (на суспільство),
З - дійсні витрати, виражаються робочим часом [15, с. 49].
Витрати виробництва - це окрема частина витрат суспільства, яка забезпечує підприємству постійне відшкодування витрат на виробництво продукції.
Витрати виробництва підприємства являють собою витрати на виробництво, які повинні понести його організатори з метою створення товарів і отримання прибутку.
Вартість характеризує витрати праці з точки зору суспільства, але у кожного виробника будуть свої індивідуальні витрати, які складають основу собівартості....

Актуальність дослідження. Головною метою будь-якого комерційного підприємства є отримання максимального обсягу прибутку. Прибуток підприємства залежить від двох показників: ціни продукції і витрат на її виробництво.
У промисловому виробництві підприємство може збільшити розмір прибутку за період за рахунок прискорення оборотності ресурсів. У сільськогосподарському виробництві ця можливість обмежена сезонним характером процесу виробництва (насамперед у рослинництві).
Витрати виробництва можуть знижуватися або зростати в залежності від різних факторів, таких як обсяг споживаних матеріальних і трудових ресурсів, рівня техніки і технології, ефективності організації та управління виробництвом [2, с. 61].
Саме вибір найкращого варіанту мінімізації витрат виробництва є важливою умовою успішної діяльності підприємств, внаслідок чого зростає конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення довгострокового економічного зростання підприємств.
Дослідження теоретичних основ та практичного застосування різних систем управління витратами знайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних учених: К. Вілсона, К. Ларіонової, С. Ніколаєвої, О. Орлова, Т. Примака, Є. Рясних, Дж. Сігела, С. Сінка, С. Стукова, В. Суржика, Р. Хілтона, Л. Хлапенова, Ю. Цал – Цалка, М. Чумаченка та ін.
Однак більшість вчених розглядає управління витратами окремо від процесів розвитку підприємства. Тому комплексний, інтегрований підхід до управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства дотепер не одержав достатнього теоретичного й практичного обґрунтування.
Окремі питання мінімізації витрат виробництва й досі вивчені недостатньо. Незавершеність наукових розробок в області удосконалення управління витратами підприємства й істотна практична значимість даної проблеми для розвитку підприємств підкреслює об'єктивний характер актуальності теми дослідження.
Об'єктом дослідження виступає дослідження процесів формування витрат підприємства на прикладі ВАТ...

Виробництво будь-якого товару потребує затрат економічних ресурсів, що, у силу своєї відносної рідкості, мають визначені ціни. Кількість якогось товару, що фірма намагається запропонувати на ринку, залежить від цін (витрат) і ефективності використання ресурсів, необхідних для його виробництва, з одного боку, і від ціни, по якій товар буде продаватися на ринку, - з іншого. Проте в процесі виробництва фірма-виробник поряд із витратами виробництва несе також витрати на просування товару на ринок, проведення маркетингових досліджень, організацію реклами, сплачує податки тощо.
Затрати, витрати, собівартість, є найважливішими економічними категоріями. Їхній рівень багато в чому визначає розмір прибутку і рентабельності підприємства, ефективність його господарської діяльності. Зниження й оптимізація витрат є одними з основних напрямків удосконалювання економічної діяльності кожного підприємства.
У ринковій економіці управління витратами, як засіб досягнення високого економічного результату виробничо-господарської діяльності підприємства, орієнтується не тільки на їх зниження, а й спрямовується на зростання прибутку і забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Дослідження процесу управління витратами проводилося на прикладі ВАТ «Сумський завод продовольчих товарів», яке було створено у 1996 році внаслідок проведення приватизації державного підприємства.
Проведений аналіз фінансово – господарської діяльності ВАТ «СЗПТ» за допомогою економіко – статистичного методу показав, що фінансовий стан підприємства є задовільним. В той же час, він дав змогу окреслити лише загальну картину на підприємстві, тому для більш детального вивчення ефективності формування витрат на підприємстві було використано додаткові методи аналізу: кореляційно – регресивний аналіз, дослідження інтенсифікації та екстенсифікації виробництва...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу