*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Практична робота № 3. Прогнозування розвитку промисловості АТО (6 завдань + рішення в Excel, Statistica, Surfer Plot)

контрольные работы, планирование и прогнозирование экономики

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 250 руб.

Просмотров: 245

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Завдання 1

Розрахувати тісноту зв’язку (кореляцію) показника обсягів виробництва промислової продукції (y) та чисельності зайнятих (p1) і обсягів основних виробничих фондів (p2) у промисловості за 1-15 роки за допомогою програми користувача STATISTICA. Заповнити таблицю:
Форма 6
Коефіцієнти кореляції між Чисельність зайнятих (p1) Обсяги основних виробничих фондів (p2)

Обсяги виробництва (y)
ryp1 =
ryp2 =

Дати інтерпретацію отриманих результатів.
Інформація: додаток 2 (рядки 3, 4, 5).Завдання 2

Визначити форму зв’язку (знайти рівняння регресії) показника обсягів виробництва промислової продукції та чисельності зайнятих і обсягів основних виробничих фондів у промисловості за 1-15 роки за допомогою програми користувача STATISTICA. Заповнити таблицю:Форма 7
Рівняння регресії y = + p1 + p2
Коефіцієнт детермінації R2 =
Критерій Фішера F =
Критерій Стьюдента tb0 =
tb1 =
tb2 =
Середньоквадратична помилка Sy =
Sp1 =
Sp2 =
Коефіцієнти еластичності Еy/p1
Ey/p2
Коефіцієнти сили впливу факторів fp1 =
fp2 =
Дати інтрепретацію отриманих результатів: коефіцієнтів рівняння регресії, критеріїв Стьюдента, Фішера та коефіцієнта детермінації. Табличні значення критеріїв наступні: Стьюдента tтабл. = 2.16; Фішера Fтабл. = 19.4.
Розрахувати коефіцієнти еластичності та сили впливу факторів (p1, p2). Проаналізувати результати розрахунків.Завдання 3

Розрахувати трендові прогнозні значення обсягів виробництва промислової продукції у 16-20 роках за допомогою програми користувача STATISTICA. Відомо, що чисельність зайнятих у промисловості щороку зростатиме на 3%, основних виробничих фондів промисловості - на 2%. Заповнити таблицю:
Форма 8
Роки Чисельність зайнятих у Обсяги основних виробничих фондів Обсяги виробництва промислової продукції, млн.грн.
промисловості, тис.чол. у промисловості, млн.грн. Песимістичні значення Трендові значення Оптимістичні значення
16
17
18
19...
Завдання 1

Розрахувати тісноту зв’язку (кореляцію) показника обсягів виробництва промислової продукції (y) та чисельності зайнятих (p1) і обсягів основних виробничих фондів (p2) у промисловості за 1-15 роки за допомогою програми користувача STATISTICA. Заповнити таблицю:
Форма 6
Коефіцієнти кореляції між Чисельність зайнятих (p1) Обсяги основних виробничих фондів (p2)

Обсяги виробництва (y)
ryp1 =
ryp2 =

Дати інтерпретацію отриманих результатів.
Інформація: додаток 2 (рядки 3, 4, 5).Завдання 2

Визначити форму зв’язку (знайти рівняння регресії) показника обсягів виробництва промислової продукції та чисельності зайнятих і обсягів основних виробничих фондів у промисловості за 1-15 роки за допомогою програми користувача STATISTICA. Заповнити таблицю:Форма 7
Рівняння регресії y = + p1 + p2
Коефіцієнт детермінації R2 =
Критерій Фішера F =
Критерій Стьюдента tb0 =
tb1 =
tb2 =
Середньоквадратична помилка Sy =
Sp1 =
Sp2 =
Коефіцієнти еластичності Еy/p1
Ey/p2
Коефіцієнти сили впливу факторів fp1 =
fp2 =
Дати інтрепретацію отриманих результатів: коефіцієнтів рівняння регресії, критеріїв Стьюдента, Фішера та коефіцієнта детермінації. Табличні значення критеріїв наступні: Стьюдента tтабл. = 2.16; Фішера Fтабл. = 19.4.
Розрахувати коефіцієнти еластичності та сили впливу факторів (p1, p2). Проаналізувати результати розрахунків.Завдання 3

Розрахувати трендові прогнозні значення обсягів виробництва промислової продукції у 16-20 роках за допомогою програми користувача STATISTICA. Відомо, що чисельність зайнятих у промисловості щороку зростатиме на 3%, основних виробничих фондів промисловості - на 2%. Заповнити таблицю:
Форма 8
Роки Чисельність зайнятих у Обсяги основних виробничих фондів Обсяги виробництва промислової продукції, млн.грн.
промисловості, тис.чол. у промисловості, млн.грн. Песимістичні значення Трендові значення Оптимістичні значення
16
17
18
19...
Рівень розвитку промисловості і характер її розміщення в не відповідають сучасним вимогам. Це стосується в першу чергу організації виробництва і його технічного оснащення.
Одним з найважливіших шляхів підвищення ефективності виробництва в є розумна територіальна організація промислового виробництва. Вона передбачає науково обґрунтоване розміщення взаємозв'язаних окремих галузей і виробництв на території країни, ліквідацію великої нерівномірності в розвитку промисловості, формування оптимальних територіально-виробничих комплексів, промислових районів, вузлів і центрів.
Найбільша роль у формуванні територіальної організації промислового виробництва належить промисловим вузлам. Вони мають різний рівень розвитку і спеціалізації. Найпотужнішими серед них є Київський, Харківський, Донецько-Макіївський, Дніпропетровський та Одеський. Ці та інші промислові вузли разом зі зв'язками між ними становлять економіко-географічний каркас усього промислового комплексу країни.
Структура промислового виробництва, тобто співвідношення галузей, в Україні весь час змінюється.
Основні проблеми розвитку сучасної промисловості нашої країни зумовлені її кризовим станом, який став наслідком не проведення радикальних економічних реформ. Продовжує діяти, все більше руйнуючись, віджила соціалістична система організації виробництва. Внаслідок цього зростають простої, безробіття , дають про себе знати порушені виробничо-територіальні зв'язки тощо. Дуже високий рівень морального і фізичного спрацювання промислового обладнання. Якість продукції, що випускається, неконкурентоспроможна не лише на зовнішньому, а й на внутрішньому ринках.....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу