*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управління збутовою діяльністю підприємства

дипломные работы, предпринимательство

Объем работы: 103 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 1700 руб.

Просмотров: 362

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
Розділ 1. Теоретичні основи управління збутовою діяльністю підприємств ………………………………………………………………………..8
1.1. Сутність та економічний зміст збутової діяльності ……………….8
1.2. Особливості сучасного управління збутовою діяльністю в
системі маркетингу підприємства ……………………………………...14
1.3. Взаємозв’язок маркетингових комунікацій з процесом
управління збутовою діяльністю ……………………………………….24
Розділ 2. Аналіз збутової діяльності ВАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”” ……………………………………………………….40
2.1. Дослідження ринку збуту мінеральних вод України …………….40
2.2. Аналіз стану збутової діяльності підприємства ….….….….…….51
2.3. Оцінка ефективності системи збуту та просування продукції підприємства ВАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”” на ринок ….….….….…………………………………….61
Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємств України ………………………………………………………...…..71
3.1. Організаційно-економічні напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю …………………………………………….....71
3.2. Використання маркетингових комунікацій як чинник
зростання ефективності управління збутовою діяльністю підприємства ………………………………………………………..80
Висновки …………………………………………………………………92
Список використаних джерел ………………………………………......97
Інтеграція України в світовий ринковий простір вимагає впровадження в практику діяльності підприємств концепції маркетингу, яка докорінно змінює підходи до розуміння мети діяльності, завдань, методів реалізації та засобів їх досягнення. Змінюється сама філософія управління науково - виробничою та збутовою діяльністю підприємства.
Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Насичення абсолютно всіх ринків товарами такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, приводить до розуміння виняткової ролі збуту в діяльності фірми. В таких умовах головна задача будь-якого підприємства – ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості.
Враховуючи вищесказане можна констатувати, що збільшення ефективності функціонування підприємства в сучасних умовах неможливе без розробки таких методів управління збутовою діяльністю, які б допомагали орієнтуватись на потреби ринку і вести конкурентну боротьбу. Саме тому, неабиякої актуальності набуває тема даної магістерської роботи.
Діяльність щодо збуту переважної більшості вітчизняних промислових підприємств здійснюється безсистемно і неефективно. Перехід до маркетингової орієнтації діяльності потребує не тільки тривалого періоду, але й відповідних методологічних розробок, інформаційного, організаційного забезпечення і т. ін. Цій проблемі в країнах з розвинутою ринковою економікою вже не одне десятиріччя приділяється велика увага. Концепція сучасного маркетингу є ядром нової підприємницької мотивації, яка орієнтована на потреби споживачів як основу для досягнення цілей діяльності підприємства.
Результати проведеного аналізу та оцінки стану збутової діяльності ВАТ “Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”” та запропоновані шляхи її удосконалення можуть бути використані у практичній діяльності підприємства з метою покращення ефективності системи збуту...
В умовах трансформації економіки України ефективність функціонування підприємств різних розмірів, галузей, організаційно-правових форм та форм власності залежить в значній мірі від ефективності функціонування їх збутових систем.
Проведені дослідження дають можливість стверджувати, що сучасні ринкові умови вимагають переорієнтації суб’єктів господарювання на маркетингові принципи при веденні свого бізнесу. Застосування концепції маркетингу дає змогу створити ефективну основу управлінської, господарської і виробничо-збутової діяльності підприємства як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. На принципах маркетингу будує свої системи переважна більшість провідних компаній світу.
На підставі системного аналізу сутності, структури та особливостей збутової діяльності у сучасній ринковій системі з’ясовано теоретичні основи ефективного функціонування дистрибуційних систем підприємств. Узагальнення думок вчених дало можливість сформувати визначення збуту, складової частина маркетингової діяльності підприємства, яка складається з цілісного процесу доведення продукції до кінцевого споживача шляхом використання маркетингових заходів щодо вивчення потреб, формування та стимулювання попиту на продукцію підприємства для задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.
Ефективність просування товарів до споживачів у значній мірі залежить від оптимальності вибору підприємством каналу збуту. Підприємство повинно постійно відстежувати стан каналів розповсюдження товарів, мати інформацію про кількість рівнів каналів та конкретний склад його учасників. Дана інформація дозволяє оцінити швидкість, час, ефективність руху та цілісність товарів під час їх доставки від виробника до кінцевого споживача.
Визначено, що розуміння основних категорій збуту з позиції маркетингу має бути основою для формування організаційного, методичного та матеріально-технічного забезпечення збутової діяльності промислового підприємства. Саме такий підхід забезпечить ефективний збут продукції...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу