*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

База даних в Access: Програма замовлень на видавництві (Звіт + БД)

дипломные работы, информатика, программирование

Объем работы: 91 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 1800 руб.

Просмотров: 379

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ
1.1 Постановка задачі
1.1.1 Аналіз існуючих проектних рішень для реалізації завдань аналогічного призначення
1.1.2 Визначення функціональних вимог до програмного продукту
1.1.3 Вимоги до програмно-апаратного комплексу для вирішення поставленої задачі
1.2 Обґрунтування вибору середовища реалізації завдання
1.3 Функціональні можливості середовища MS Access
1.4 Теоретичні основи організації реляційних баз даних
1.4.1 Реляційна модель бази даних
1.4.2 Нормалізація бази даних
1.4.3 Організація обмежень посилальної цілісності
1.5 Структура підприємства
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ
2 ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ
2.1 Створення бази даних згідно поставленого завдання
2.1.1 Визначення структури бази даних
2.1.2 Розробка заходів щодо забезпечення цілісності й непротирічності даних
2.1.3 Створення таблиць й заповнення їх тестовою інформацією
2.1.5 Опис процедур та функцій для реалізації поставленого завдання
2.2 Інтерфейс користувача автоматизованої системи
2.2.1 Вимоги до інтерфейсу програмного додатку
2.2.2 Проектування вхідних та вихідних форм
2.3 Визначення й обґрунтування необхідного набору запитів та звітної документації
2.4 Проектування та реалізація довідкової системи додатку
ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
3 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ
3.1 Техніко-економічне обґрунтування
3.2 Розрахунок собівартості розробки програмного продукту (ПП)
ВИСНОВКИ
4 ОХОРОНА ПРАЦІ
ВСТУП
4.1 Аналіз умов праці
4.1.1 Організація робочого місця
4.1.2 Освітлення
4.1.3 Виробничі випромінювання
4.1.4 Небезпека ураження електричним струмом
4.1.5 Статична електрика
4.2 Пожежна безпека
4.3 Заходи щодо поліпшення умов праці
4.4 Управління охороною праці на підприємстві
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б
ДОДАТОК В
ДОДАТОК Г
Дане програмне забезпечення надає довідку по роботі з програмою. Програма має інтуїтивно зрозумілий і ергономічний інтерфейс, нескладний при оволодінні навичками роботи з програмою, що скорочує часу навчання роботи з програмою.
При розробці ІС вирішуються наступні завдання:
- дослідження предметної області;
- виділення сутностей;
- встановлення зв'язків між сутностями;
- вибір засобу реалізації клієнтської частини ІС;
- розробка бази даних ІС в Microsoft Office Access.
Перед нами було поставлено завдання автоматизувати процес обліку виконання замовлень у видавництві «Світ знань» та підготовку необхідних документів щодо перелічених процедур.

На даний час комп'ютери проникли практично в усі сфери людської діяльності. Сучасне суспільство неможливо уявити собі без комп'ютера.
Прогрес, досягнутий за останнє десятиліття у всіх аспектах обчислювальної техніки, включаючи теорію, технологію і додатки, привів до значного розширення області застосування комп'ютерів і росту числа їхніх користувачів.
Істотною частиною сучасного суспільства є різноманітні системи доступу і збереження інформації, що є невід'ємною складовою сучасного науково-технічного прогресу.
Існує багато вагомих причин перекладу існуючої інформації на комп'ютерну основу, тому що більш швидка обробка даних дозволяє зберегти значні засоби і час для одержання необхідної інформації, а також спрощує доступ і введення.
Задача нагромадження, обробки і поширення (обміну) інформації стояла перед людством на всіх етапах його розвитку. Протягом довгого часу основними інструментами для її рішення були мозок, мова і слух людини. Перша кардинальна зміна відбулася з приходом писемності, а потім винаходом друкарства. Положення в корені змінилося з появою електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Перші ЕОМ використовувалися як великі автоматичні арифмометри. Принципово новий крок був зроблений, коли від застосування ЕОМ для рішення окремих задач перейшли до їхнього використання для комплексної автоматизації тих чи інших закінчених ділянок діяльності людини по переробці інформації.
Одним з перших прикладів подібного системного застосування ЕОМ у світовій практиці були так називані адміністративні системи обробки даних: автоматизація банківських операцій, бухгалтерського обліку, резервування й оформлення квитків і т.п. Вирішальне значення для ефективності систем подібного роду має та обставина, що вони спираються на автоматизовані інформаційні бази. Це означає, що в пам'яті ЕОМ постійно зберігається інформація, потрібна для рішення тих задач, на які розрахована система. Вона і складає вміст інформаційної бази відповідної системи.
З метою забезпечення...


Однією з головних функцій комп'ютерних систем — є організація процесу зберігання інформації з метою її подальшої обробки. Використання автоматизованих інформаційних систем на базі обчислювальної техніки доцільно в багатьох галузях народного господарства: в науці, техніці, навчальному процесі, в медицині.
Перед нами була поставлена задача — розробити програму обліку замовлень видавництва «Світ знань». Для рішення поставленої задачі нами був досконало проведений аналіз прикладної області.
Ми визначили область використання даної програми, вимоги до програмного продукту, а також до програмно – апаратного комплексу для вирішення поставленої задачі.
Нами були проаналізована технологія баз даних, порівняні деякі середовища програмування та обґрунтований вибір середовища MS Access в сукупності з мовою візуального програмування VBA.
Нами було описано структуру реляційної бази даних, приведені правила нормалізації структури бази даних.
Нами була визначена структура таблиць бази даних, зв'язки між нами, ключові та індексовані поля. Ми описали суть заходів щодо забезпечення цілісності і несуперечності даних в таблицях БД, забезпечили наявність засобів для неможливості несанкціонованого доступу до даних в програмі.
Нами був розроблений набір тестових даних, апробована програма обліку виконання замовлень на видавництві.
Ми розробили SQL-коди і VBA-процедури для реалізації функцій програми, розробили і описали інтерфейс програмного забезпечення, представили форми для введення інформації в базу даних, визначили комплекс звітної документації при роботі провізора з нашою програмою.
Нами були розглянути питання трудомісткості розробки програмного забезпечення та показників, що впливають на її кінцеву вартість.
Нами були проведені розрахунки таких економічних показників, як виробнича ціна готового програмного забезпечення та визначена собівартість програмного продукту, 9293,3 грн. остаточна ціна реалізації програмного продукту.
Окремо ми розглянули...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу