*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Війська НКВС (МВС) в Україні (1939 – 1953 рр.): історико-правовий аспект.

рефераты, история отечественного государства и права

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 267

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Вступ
2. Народний комісаріат внутрішніх справ
3. Суспільно-політичний терор
4. Спецгрупи НКВС
5. Масові розстріли в’язнів НКВС
6. Висновки
Зміцнення національної безпеки, законності й правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю тісно пов’язані з реформуванням державного виконавчого апарату,
і зокрема правоохоронних органів та спеціальних військових формувань, насамперед у напрямі удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності, форм та методів їх використання на основі пріоритетності прав і свобод людини, принципу верховенства права у суспільному житті.
Роль і значення спеціальних військових формувань у попередженні і припиненні правопорушень, як свідчить історичний досвід, зокрема новітнього періоду, зростає в екстремальних та надзвичайних умовах – війн та воєнних конфліктів, проявів тероризму, загострення етнонаціональних і міжнаціональних відносин, техногенних катастроф, виникнення епідемій, епізоотій, епіфітотій тощо.
Особлива роль у таких умовах належать внутрішнім військам МВС України та Державній прикордонній службі України, правовою основою діяльності яких є Конституція й Закони України. Виступаючи у ролі стабілізуючого фактора, поряд з іншими військовими формуваннями і органами охорони правопорядку, вони покликані протистояти кримінальним та екстремістським проявам у суспільстві, забезпечити недоторканність державного кордону України, охорону її суверенітету, прав і свобод громадян, їх безпеку.
1. Т.Марискевич. Довідник з історії України. — Львів
2. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Книга 2. Київ, 1994
3. Білас І. Г. Під видом бандитів УПА. Трускавець, 1992
4. Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА.. — Київ : 2006.
5. Джефрі Бурдс. Радянська агентура: Нариси історії СРСР у післявоєнні роки (1944–1948).
6. Олег Росов Миф о «переодетых энкавэдэшниках» Специальные группы НКВД в борьбе с националистическими бандформированиями на Западной Украине. 1944–1945 годы
7. «Західноукраїнська трагедія 1941», Львів - Нью Йорк, 2002
8. Закон від 15 березня 1946 року. Про перетворення Ради Народних Комісарів СРСР в Раду Міністрів СРСР і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік - в Ради Міністрів союзних і автономних республік / / Відомості Верховної Ради СРСР: Сб - 1946. - № 10.
9. Шаповал Ю., Золотарьов В. Всеволод Балицький: особа, час, оточення. - К.: «Стилос», 2002
10. Шаповал ЮІ. та ін. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. - К.: «Абрис», 1997

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу