*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Законність та правопорядок

рефераты, Теория государства и права

Объем работы:

Год сдачи: 2013

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 227

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
1. Вступ
2. Поняття законності.
a. Принципи законності.
b. Законність і демократія.
c. Вимоги і гарантії законності.
3. Поняття правопорядку.
a. Функції і принципи правопорядку.
b. Державна дисципліна.
4. Співвідношення права, законності і правопорядку.
5. Громадський порядок і правопорядок.
6. Гарантії правопорядку.
7. Висновки
Законність є одним з найважливіших конституційних принципів функціонування політичної системи суспільства, у т. ч. українського. Аналіз змісту конституційних норм дозволяє дійти висновку, що законність — це встановлений у суспільстві політико-правовий режим, відповідно до якого держава, її органи, державні та громадські організації, посадові особи, а також громадяни повинні здійснювати свою діяльність на основі чіткого та неухиль-ного дотримання Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів. Цей режим зводиться в принцип законності. Згідно з принципом законності повинні здійснювати свою діяльність усі ланки політичної системи суспільства. Сутність законності, основа правової держави — в пануванні закону, який виражає волю більшості в державі.
Принцип законності розвивається в нормах чинної Конституції України, правозастосовчій та правотворчій діяльності держави. Так, з метою гарантії реалізації ст. Конституції України був прийнятий спеціальний закон про оскарження в суді неправомірних дій посадових осіб.
У свою чергу, законність невіддільна від правопорядку. В будь-якому суспільстві суспільні відносини повинні бути відповідним чином упорядковані. Цьому допомагають різноманітні звичаї, традиції, соціальні норми — як моральні, так і правові. За їх допомогою забезпечується певний суспільний порядок. Тому не всі, а тільки частина суспільних відносин потребує впорядкування та врегулювання за допомогою правових норм. Інакше кажучи, правопорядок є складовою суспільного порядку і являє собою зафіксовані правовими нормами суспільні відносини. Через різноманітні суспільні відносини реалізуються відповідні права та обов’язки, що складають зміст правових норм, які, в свою чергу, юридично виражені в законах та інших нормативно-правових актах. Підвищення якості нормативно-правових актів, чітке та неухильне їх дотримання сприяє зміцненню законності та правопорядку в державі.
1. Право України. - №12, 2004 р.
2. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси теорії права. К. - Видавництво "Книга", 2004 р
3. Скакун О.Ф. "Теорія держави і права". - Підручник. - Харків, "Консум", 2001 р.
4. Правознавство - Олійник А.Ю. Правознавство - Олійник А.Ю.
5. Правознавство / За редакцією М.Настюка. – Львів: Світ, 1995.
6. О. Михайленко. Основи Держави і права. К.; 1995.
7. Основи держави і права / За редакцією А. М. Колодія, -- К. : Либідь,1997.
8. Копєйчиков В.В. "Загальна теорія держави і права", К. Юрінком, 1997.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу