*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Маркетинг

контрольные работы, маркетинг

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 216

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
1. Сутнiсть та особливостi використання методiв цiноутворення - виходячи iз суб"єктивної оцiнки покупцем цiнностi товару, виходячи iз умов конкуренцiї, за географiчною ознакою.
2. Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники їх оцінки.
3. Основнi проблеми розвитку маркетингу на вiтчизняних пiдприємствах.
4. Завдання. Побудуйте графік життєвого циклу товару за наступними даними. Поясніть, як ціна впливає на обсяг продажу продукції. Розрахуйте прибуток від реалізації продукції, якщо постійні витрати на виробництво складають 1100 тис.грн., змінні витрати складають 40 тис.грн. Визначить на якому етапі життєвого циклу максимальний прибуток, максимальний обсяг продажу, отриманні данні необхідно подавати у вигляді таблиці.
Запропонуйте стратегію поведінки підприємства на кожному етапі життєвого циклу. Запропонуйте заходи, щодо збільшення прибутку підприємства.
5. Завдання. Визначення кількості робітників відділу збуту. Об’єднання з видобутку вугілля поставило завдання сформулювати відділ маркетингу. Основна мета створення відділу це збут вугільної продукції, закупівля матеріалів та інше. Визначивши цілі та завдання створення цього відділу постало питання: скільки працівників відділу збуту слід передбачити у штатному розписі.
З цією метою було проведено аналіз контактів з клієнтами протягом останнього року.
6. Завдання. Розрахуйте:
Оптимальний розмір виконання замовлення (ОРЗ), якщо споживач вимагає від постачальники періодичності.
Інтервал між виконанням замовлень, якщо у році 365 днів.
Наведіть схему та запропонуйте канал розподілу продукції від постачальника до споживача (не нижче 3 рівня), враховуючи витрати на утримання, кінцеву ціну товару, якщо кожний учасник каналу розподілу має надбавку не нижче 15%.
Запропонуйте та обґрунтуйте вид транспорту для даного типу товару. Поясніть чому.
1.Котлер Ф.Основы маркетинга: Пер. с англ.-М.:Бизнес-книга,ИМА-Крос.Плюс.-1995.-702с.
2.Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник.-М.:Омега-Л,2003.-656с.
3.Басовский Л.Е.Маркетинг: Курс лекций.-М.:ИНФРА-М.-2003.-219с.
4.Федько В.П.,Федько Н.Г.Основы маркетинга. Серия Учебники Феникса. Ростов н/Д: Феникс.-2002.-480с.
5.Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг.-СПб.: Питер.-2004.-400с.
6. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу. Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков.-М.:Экономист.-2003.-568с.
7.Эванс Дж.Р. Берман Б. Маркетинг. Пер. с англ.-М.: Сирин,2002.-308с.
8.Маркетинг: Учебник/ коллектив авторов; под ред. Проф. Н.П.Ващекина.-3е изд., перераб. и доп.-М.: ИД ФБК-Пресс.-2004.-312с.
9. Селезнев В. Основы рыночной экономики Украины/Учеб.пособие.-2-е изд. Доп. и перераб.-К.: А.С.К., 2002.-656с.
10.Мороз Л.А.Чухрай Н.І.Маркетинг:Підручник.-Львів:Національний університет Львівська політехніка.-2002-244с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу