*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основы менеджмента

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 142

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
1.1 Загальна характеристика ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».
1.2 Організаційна структура управління ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

2 ВИБІР МЕТИ ТА ЇЇ ДЕТАЛІЗАЦІЯ
2.1 Роль мети в діяльності організації 13
2.2 Дерево цілей ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»
2.3 Відділ зовнішньоекономічних зв'язків ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»

3 ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
3.1 Оцінка ефективності управління
3.2 Структурний аналіз організаційної структури

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Загальна характеристика ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».

Відкрите Акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат" засновано відповідно до наказу Мiнiстерства промисловості України від 10.03.1994 р. № 58 шляхом перетворення Алчевського металургійного комбінату у відкрите акціонерне товариство відповідно Наказу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року № 210. ВАТ "АМК".
Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат» в своєму складі має 87 основних цехів і є одним з найбільших підприємств України.
Форма власності підприємства стала колективною 15.10.98 року. Акціонерне товариство є спадкоємцем має права і обов'язки, активи і пасиви корпоратизованого підприємства «Алчевський металургійний комбінат». Обов'язки голови правління покладені на генерального директора - керівника санацією відкритого акціонерного товариство «АМК».

1.2 Організаційна структура управління ВАТ «Алчевський металургійний комбінат».
Сучасне металургійне підприємство, що представляє великомасштабний динамічний комплекс безлічі компонентів з складними зв'язками, що знаходяться під впливом чинників детермінованого і випадкового характеру, визначається як велика, складна система. Ця система повинна бути впорядкована. Не впорядкованість представляє досить широке поняття. Вона залежить від неузгодженості в роботі агрегатів, пов'язаній з відсутністю належних пропорцій в їх виробничих потужностях, нераціональності структур і процесів, необґрунтованості різних норм і ін., тобто причин, що відносяться головним чином до організації виробництва.

2 ВИБІР МЕТИ ТА ЇЇ ДЕТАЛІЗАЦІЯ

2.1 Роль мети в діяльності організації
Аби спільні зусилля співробітників організації були успішними, вони повинні знати, що від них очікується. Для цього необхідно:
1) сформулювати цілі, до яких прагне організація;
21 визначити шляхи досягнення встановлених цілей;
3) на закладі цього поставити задачі перед підрозділами організації та...
Менеджмент як вид діяльності націлений на продуктивне використання організацією залучених із зовнішнього середовища ресурсів і досягнення поставлених цілей.
Вирішення актуальних для бізнесу завдань забезпечується раціональною і гнучкою взаємодією всіх елементів організації, що можливо завдяки створенню ефективної системи менеджменту.
Система менеджменту — сукупність взаємопов'язаних елементів організації, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем для досягнення поставлених цілей на основі оптимального використання трудових, матеріальних, фінансових ресурсів.
У вітчизняній практиці поряд з терміном «менеджмент» використовують термін «управління», хоча сфера застосування його дещо ширша.
Менеджмент охоплює процеси планування, організування, мотивації та контролю, у ході яких формуються і досягаються означені цілі. Характерною особливістю сучасного менеджменту є тісний зв'язок з соціологією, психологією, конкретними емпіричними дослідженнями організації.
Провідна роль у системі менеджменту належить менеджерам — керівникам нової формації, які мають всебічні знання у галузях економіки, психології, соціології, інноватики, володіють сучасними інформаційними технологіями, технікою ділового спілкування, завдяки чому вміють чітко визначити стратегічні цілі організації і консолідувати дії персоналу для їх досягнення. Зусилля менеджерів спрямовуються не лише на створення оптимальної архітектури організації, яка б сприяла раціональному розподілові праці, впорядковувала комунікаційні процеси, а й на формування високої культури людської співпраці.
Успіхи чи невдачі вітчизняних підприємств значною мірою зумовлені наявністю чи відсутністю знань специфіки управлінської діяльності у людей, які ними керують, причому не лише у професійних менеджерів, а й у фахівців економічних, маркетингових чи фінансових служб. Тому вивчення менеджменту як науки є обов'язковою складовою підготовки фахівців економічних спеціальностей у всьому світі.
Основними положеннями традиційного...
На ефективність трудової діяльності управлінських працівників, як і працівників будь-якої іншої сфери діяльності, можна впливати. Оскільки ефективність діяльності організації в цілому суттєво залежить від ефективності управління, одним з головних завдань управляючої системи є визначення напрямків її підвищення. До них, зокрема, відносять:
просування за службою;
забезпечення прийнятного рівня освіти;
набуття практичного досвіду;
підвищення кваліфікації працівників управління;
провадження періодичної атестації.
Важливим стимулом кваліфікаційного зростання управлінського працівника і розвитку його ініціативи є систематичне просування за службою. Однак менеджер повинний твердо знати, що воно залежатиме від того, як він підвищує свою ділову кваліфікацію, наскільки активний у роботі.
Просування менеджера, фахівця може здійснюватися у формі:
переміщення в межах тієї ж посадової категорії і розмірів зарплати, але з розширенням виконуваних функцій;
підвищення заробітної плати без підвищення в посаді;
просування його щаблями посадових сходів.
Перша форма просування доцільна в роботі з молодими менеджерами - розширення функцій і повноважень є стимулом для розвитку їх активності й ініціативи.
Друга і третя форми прийнятні для працівників з досвідом у роботі, здатних самостійно вирішувати серйозні проблеми.
При оцінці значення просування менеджера службою потрібно враховувати, що занадто тривале перебування його на одній, особливо низовій, посаді знижує його інтерес до роботи.
Одним з факторів, що визначають ефективність праці в управлінні, є освіта. Висока освіта управлінських працівників позитивно відбивається на їх участі у винахідництві і раціоналізації - працівник з більш високим рівнем освіти вносить у поліпшення економіки свого підприємства більший внесок, прискорює науково-технічний прогрес і широко використовує його результати у виробництві.
Варто враховувати деякі обставини у розвитку творчої активності:
новаторство припускає певний ступінь...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу