*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основи менеджменту

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 240 руб.

Просмотров: 128

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
1.Основні принципи школи наукового управління
2. Характеристика кількісних методів і їхній внесок у сучасну науку менеджменту
3. Що таке місія організації і чим вона відрізняється від цілей організації?
4. У чому сутність еталонних стратегій інтегрованого росту?
5. Формування і зміна організаційних структур
6. Нове в типах організацій: едхократичні організації
7. Процесуальні теорії мотивації
8. Теорія постановки цілей
9. На які етапи розділяється процес контролю?
10. Які можливі негативні і позитивні наслідки контролю?
Завдання 1. Розподілить нижче наведені дії по функціях менеджменту. Додатково наведіть по дві дії для кожної із функцій
Завдання 2. Побудувати «дерево цілей», використовуючи нижче приведені за варіантами головні цілі. Результат нанести у вигляді схеми.
Завдання 3. Використовуючи матрицю БКГ (Бостонської консультативної групи, США), сформувати продуктову стратегію підприємства.
Завдання 4. Назвіть п’ять найбільш важливих, на вашу думку, мотиваторів для таких осіб:...
Завдання 5 «Лист бажання». Заповніть форму, забезпечивши логіку в поясненні ваших бажань і потреб.
Завдання 6. Класифікуйте запаси підприємства за трьома категоріями з використанням методу АВС-аналізу. Побудуйте графік.
1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учеб. курс – К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. – 448 с.
2. Большаков А.С. Моделирование в менеджменте: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по эконом. спец. – М.: Инф.-изд. дом «Филинъ», 2000. – 459с.
3. Виханский О.С. Менеджмент: Учеб. – М.: Гардарика, 2000 – 296 с.
4. Гуняр Франсис Ж., Келли Джеймс Н. Преобразование организации: Пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 376 с.
5. Колот А.М. Мотивація стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЭУ, 1998. – 224 с.
6. Лебедеєва І.Б., Касьянова Л.П., Новак О.В. Інвестиційний менеджмент. Навч. посіб. – Алчевск: ДГМІ, 2003р.
7. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.
8. Паршиков А.М. Организация труда менеджера. – Донецк: Юго-Восток, 1997. – 176с.
9. Портер Майкл Э. Конкуренция: Учеб. пособие: Пер. с англ. – СПб.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 400 с.
10. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. – 512 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу