*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ризик у менеджменті

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 137

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Теоретичне питання:
7. Система кількісних оцінок управлінських ризиків. Специфічні показники оцінки ризику.

Практичне завдання:
Завдання №7
Завдання №8
Комплексне завдання №7 (теоретичне питання: 7. Специфічні показники, які використовуються для кількісної оцінки ризику. Відмінність прийняття рішень в умовах ризику та прийняття рішень в умовах невизначеності. Методи порівняльної оцінки варіантів з урахуванням ризику)

Список використаної літератури
Завдання 7
Визначити середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт коливання для двох варіантів вкладання капіталу. Зробити висновки.
Завдання 8
Розглядається питання про придбання фірмою нового обладнання за 5,3 млн. умовних одиниць (у.о.). Передбачається використати це обладнання упродовж 5 років, а потім продати. Чи здійснювати цей проект або відхилити його?

КОМПЛЕКСНЕ ЗАВДАННЯ
Підприємство збирається завоювати новий сегмент ринку завдяки наданню нових видів послуг. При цьому можливі 4 варіанти рішень, кожному з яких відповідає визначальний вид послуг, або їх комбінація: консультативні послуги, післяпродажне обслуговування, надання інтернет-послуг, надання додаткових технічних послуг.
Структура попиту на нові види послуг у різних регіонах характеризує, так звані, варіанти обставин Оj: О1, О2, О3.
Результатом надання нових послуг повинен стати виграш – запланований дохід, прибуток для кожній пари комбінацій Рішенняi (Ріші) та обставин Оj.
Необхідно:
1) знайти таку стратегію-рішення, яке відносно інших буде найбільш вигіднішим. Прийняти імовірність настання варіантів обставин: Р1 = 0,5 для обставин О1; Р2 = 0,3 для обставин О2; Р3 = 0,2 для обставин О3.
2) розв’язати задачу, використовуючи принцип недостатнього обгрунтування Лапласа;
3) розв’язати задачу з використанням максимінного критерію Вальда;
4) розв’язати задачу, використовуючи мінімаксний критерій Севіджу;
5) знайти оптимальне рішення, використовуючи крітерій узагальненого максиміну (песимізму-оптимізму) Гурвіцу, якщо коефіцієнт оптимізму має такі значення: k1 = 0, k2 = 0,25, k3 = 0,5, k4 = 0,75, k5 = 1,00.
1. Важицький Ф. Управління в умовах стратегічних невизначеностей: основні методи і засоби // Регіональна економіка. 2001. - №2. – с. 147 – 150.
2. Жигалов В. Т., Цикановська Л. М. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. – К.: Вища школа., 1995. – 223. – іл.
3. Мескон М. Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту: Пер. С. Англ. – М.: Дело, 1995. – 704 с.
4. Ніпіаліді О. Прийняття управлінських рішень, аналітичний і інформаційний аспект // Наукові записки. 2001. - №7. – с. 176 – 178.
5. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя / Авт – сост. Н. Е. Сальков. – Д. – «Станкер», 1998. – 448 с.
6. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. – 456 с.
7. Хміль Ф. І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 351 с.
8. Шегда А. В. Основи менеджмента: Учебное пособие. – К. – Издательство «Знания», КОО, 1998. – 512 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу