*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Корпоративна соціальна відповідальність

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 353

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1. Якість продукції (стандарт ISO 9000).
2. Консультації з заінтересованими сторонами на різних етапах розробки та впровадження стратегії з КСВ та механізм зворотного зв’язку з ними.
3. Вид етики, який розглядає принципи і норми моральних відносин між працівниками різного службового статусу, які мають неоднакові службові права і обов’язки:
а) службова етика;
б) економічна етика;
в) нормативна етика;
г) професійна етика.
4. Які рівні корпоративної відповідальності виділяє А.Керолл?
1. Якість продукції (стандарт ISO 9000).
Стандарти ISO серії 9000 були розроблені технічним комітетом ISO/TK 176 в результаті узагальнення накопиченого національного досвіду різних країн щодо розроблення, впровадження та функціонування систем якості. Вони не стосуються конкретного сектору промисловості чи економіки і являють собою настанови з управління якістю та загальні вимоги щодо забезпечення якості, вибору і побудови елементів систем якості. Вони містять опис елементів, що їх мають включати системи якості, а не порядок запровадження цих елементів тією чи іншою організацією. Вони не мають на меті спонукати до створення однакових систем якості, оскільки різні організації мають різні потреби. Побудова та шляхи впровадження систем якості повинні обов'язково враховувати конкретні цілі організації, продукцію, яка нею виготовляється, процеси, що при цьому застосовуються, а також конкретні методи праці.
За роки що пройшли від часу опублікування, вони отримали широке визнання та розповсюдження, а більш як 50 країн прийняли їх як національні. Після розповсюдження почався процес їх широкого .....
2. Консультації з заінтересованими сторонами на різних етапах розробки та впровадження стратегії з КСВ та механізм зворотного зв’язку з ними.
За дослідженнями КРМС 2005 року, більш ніж 40% нефінансових звітів мають окремий розділ про стейкхолдерів компанії. Згідно зі стандартом СКІ, цей індикатор обов'язковий для розкрит¬тя в нефінансовому звіті компанії. Інший стандарт - АА1000 - радить готувати нефінансовий звіт на основі діалогу зі стейкхолдерами.
Але діалог зі стейкхолдерами не можна проводити тільки для відповідності тому чи іншому критерію - він повинен стати частиною корпоративної культури. Компанія повинна розуміти взаємозв'язок між інтересами заінтересованих сторін, на яких впливають компанія та її активності, та очікуваннями суспільства. І важливо розуміти, що ці інтереси та очікування можуть бути різними. Інтереси співробітників як частини компанії в гарних...
1. Куранова А.В. Социальный менеджмент: Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2005. – 64 с.
2. Лазоренко О. Принципи корпоративної соціальної відповідальності: тенденції сучасного світового досвіду// Корпоративна соціальна від¬повідальність в Україні: експертна думка.–К.: Стилос, 2007, с.10–28.
3. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /Кол. автор.: О. Лазоренко, Р. Колишко, та ін. – К.: Видавництво «Енергія», 2008 – 96 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу