*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистика

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 247

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Литература
Заказать работу
Задача 1
Відомі наступні дані про виробничі показники промислових підприємств галузі за звітний період.
Проведить групування підприємств за розміром основних засобів, створивши чотири групи з рівними інтервалами.
По кожній групі і в цілому розрахуйте:
1) кількість підприємств;
2) обсяг продукції виробленої всіма підприємствами;
3) обсяг продукції, який приходиться у середньому на одно підприємство.

Задача 2
Споживання палива (в умовному паливі) склало:...
Визначте відносні величини структури та динаміки, які характеризують споживання палива по окремим його видам і в цілому.

Задача 3
У таблиці наведені дані про загальні витрати на виробництво виробу А-12 і собівартість одиниці виробу по двох підприємствах. Визначте середню собівартість одного виробу А-12, який виробляється на двох підприємствами.

Задача 4
У таблиці представлені дані про розподілення банків за середнім розміром наданих кредитів....
Розрахуйте:
а) середній розмір кредиту (за даними ряду розподілу); б) моду і медіану: в) середнє лінійне і квадратичне відхилення; г) лінійний і квадратичний коефіцієнти варіації; д) побудуйте полігон і гістограму.
Зробить комплексний висновок.

Задача 5
За наведеними даними у таблиці про вартість основних засобів транспортних підприємств України з 2000-2006 р. розрахуйте:
а) ланцюговий та базисний абсолютний темп приросту (зниження) вартості основних засобів;
б) ланцюговий та базисний темп зростання та приросту (зниження) вартості основних засобів;
в) абсолютне значення 1% приросту (зниження) вартості основних засобів;
г) середню вартість основних засобів, а також середню вартість основних засобів за умов надання їх вартості на 01. 01. кожного року;
д) середній річний абсолютний приріст (зниження) вартості основних засобів за 2000-2006 р.;
є) середній темп росту та приросту (зниження) вартості основних засобів з 2000-2006 р.;
ж) побудуйте графік зміни вартості основних засобів.
Зробить висновки.

Задача 6
Собівартість і...
1. Гусаров В.М. Статистика: Учебн. пособ. для студ. экон. спец. вузов. -М: ЮНИТИ-ДАНА,2002.- 463 с.
2. Едронова ВН., Едронова М.В. Общая теория статистики: Учебн. для студ. экон. спец. вузов.- М.: Юристь,2001.- 512 с, илл.
3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебн. для студ. вузов/Под ред. И Я. Елисеевой.-4-е изд.- М.: Финансы и статистика, 2002.-480 с.
4. Ефимова М.Р.и др. Общая теория статистики:Учебн.для студ. вузов/ М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. - 2-е изд. - М: ИНФРА-М, 2002.-414 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу