*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основы менеджмента (менеджмент организации)

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 79 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 116

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Загальна характеристика підприємства
2. Внутрішнє середовище організації
2.1 Організаційна структура ВАТ «Брянковчанка»
2.2 Структура управління ВАТ «Брянковчанка»
2.3 Трудові ресурси ВАТ «Брянковчанка»
2.4 Матеріальне середовище організації
3. Зовнішнє середовище організації
3.1 Місія та мета ВАТ «Брянковчанка»
3.2 Споживачі продукції ВАТ «Брянковчанка»
3.3 Маркетингова політика
4. Виробнича й фінансова діяльність
4.1 Господарські результати ВАТ "Брянковчанка"
4.2 Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
4.3 Ділова активність підприємства
5. Стратегія підприємства
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
ДОДАТКИ
Курсова робота містить 79 сторінок, 11 таблиць, 4 рисунки, 24 формули, 24 джерела, 3 додатки.
Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство «Брянковчанка».
Предметом дослідження є організація менеджменту ВАТ «Брянковчанка» та його ефективність.
Метою курсової роботи є дослідження менеджменту підприємства, розробка обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо стратегічного розвитку відкритого акціонерного товариства «Брянковчанка».
У процесі виконання роботи використані загальні методи: порівняння, аналіз, методичні прийоми економічного і фінансового аналізу.


ОРГАНІЗАЦІЯ, ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИРОБНИЧА Й ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА.

Високорозвинений стан миру сьогодні пояснюється успішним управлінням. Управління здійснюється на кожній стадії діяльності сучасних організацій. Менеджмент як сучасна система управління підприємством, що діє в умовах ринкової економіки, припускає створення умов, необхідних для його ефективного функціонування й розвитку. Мова йде про таку організацію управління, що породжена об'єктивною необхідністю й закономірностями ринкових відносин господарювання. Особливість сучасного менеджменту складається в його спрямованості на забезпечення раціональної організації управління підприємством.
Аналіз організації управління підприємством дозволяє оцінити гнучкість, ефективність, надійність управління, здатність до постійних впливів з боку навколишнього середовища.
У сучасних умовах стає істотно важливим інформаційне забезпечення для успішного функціонування апарата управління.
У даній роботі буде розглянута виробнича й організаційна структура ВАТ "Брянковчанка".

Основним завданням системи управління організацією є стратегічне планування, тобто рішення питань розвитку. При цьому, безсумнівно, повинні прийматися до уваги зовнішні фактори: економічна й політична ситуація, умови ринку й конкуренція, соціальні зміни. Їхнє ігнорування може привести до краху підприємства.
Формування стратегії розвитку підприємства дозволяє визначити напрямок поведінки підприємства на ринку з врахуванням умов зовнішнього середовища, та вірогідного характеру їх зміни; оцінити конкурентоспроможність та стратегічні конкурентні переваги підприємства; сформулювати глобальну ціль його діяльності та цілі нею визначені; визначити ресурси, які необхідно залучити для досягнення поставлених цілей та забезпечити їх найбільш ефективне використання.
Розробка стратегії опирається на такі принципи:
1. Орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як господарчої системи та економічні інтереси його власників.
2. Безперервність розробки стратегії, постійна адаптація змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Провівши моніторинг потенціалу ВАТ «Брянковчанка», що включає оцінку зовнішнього середовища, можемо приступити до розробки стратегії розвитку підприємства.
Для збільшення конкурентоспроможності продукції підприємству потрібно:
- поліпшити післяпродажне обслуговування, асортиментну політику, збільшити обсяг випуску рентабельної продукції;
- поліпшити якість виробів, що випускаються, звертаючи увагу на дизайн;
- застосовувати нові технології, «новинки» науково-технічного прогресу;
- вибір асортиментної політики;
- зменшити обсяг випуску виробів ручної праці;
- обновити асортименти продукції, що випускається;
- знизити собівартість продукції, що випускається;
- вдосконалити систему управління запасами та товаророзподілу;
- вдосконалювати процес виробництва для зниження собівартості;
- збільшувати ефективність роботи маркетингового відділу.
У ринкових умовах найбільш доцільним є підтримка міцних і сильних підприємств,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу