*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основы менеджмента (менеджмент организации)

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 78 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 134

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Загальна характеристика підприємства
2. Внутрішнє середовище організації
2.1 Організаційна структура системи управління ВАТ «АМК»
2.2 Трудові ресурси ВАТ «АМК»
2.3 Матеріальне середовище організації
3. Зовнішнє середовище організації
3.1 Місія та мета ВАТ «АМК»
3.2 Споживачі продукції ВАТ «АМК»
3.3 Маркетингова політика
4. Виробнича й фінансова діяльність
4.1 Господарські результати ВАТ "АМК"
4.2 Аналіз стану і використання основних фондів підприємства
4.3 Ділова активність підприємства
5. Стратегія підприємства
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
ДОДАТКИ
Курсова робота містить 78 сторінок, 12 таблиць, 6 рисунки, 23 формули, 23 джерела, 4 додатки.
Об’єктом дослідження є відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат».
Предметом дослідження є організація менеджменту ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» та його ефективність.
Метою курсової роботи є дослідження менеджменту підприємства, розробка обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо стратегічного розвитку відкритого акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат».
У процесі виконання роботи використані загальні методи: порівняння, аналіз, методичні прийоми економічного і фінансового аналізу.
Високорозвинений стан миру сьогодні пояснюється успішним управлінням. Управління здійснюється на кожній стадії діяльності сучасних організацій. Менеджмент як сучасна система управління підприємством, що діє в умовах ринкової економіки, припускає створення умов, необхідних для його ефективного функціонування й розвитку. Мова йде про таку організацію управління, що породжена об'єктивною необхідністю й закономірностями ринкових відносин господарювання. Особливість сучасного менеджменту складається в його спрямованості на забезпечення раціональної організації управління підприємством.
Аналіз організації управління підприємством дозволяє оцінити гнучкість, ефективність, надійність управління, здатність до постійних впливів з боку навколишнього середовища.
У сучасних умовах стає істотно важливим інформаційне забезпечення для успішного функціонування апарата управління.
У даній роботі буде розглянута виробнича й організаційна структура ВАТ "Алчевський металургійний комбінат".
Основним завданням системи управління організацією є стратегічне планування, тобто рішення питань розвитку. При цьому, безсумнівно, повинні прийматися до уваги зовнішні фактори: економічна й політична ситуація, умови ринку й конкуренція, соціальні зміни. Їхнє ігнорування може привести до краху підприємства.
Життєва необхідність у використанні стратегічного управління, як одного з найефективніших і найпрогресивніших засобів управління організацією, спонукається розвитком ринкових відносин, позитивними зрушеннями в економіці України, зростаючою конкуренцією на всіх ринках. Тільки чітко уявляючи місце своєї компанії на ринку, враховуючи його особливості, менеджер може вирішити такі життєво важливі питання: яким бізнесом займатися, що необхідно зробити сьогодні для успіху завтра і яким чином цього добиватися, які перспективи у фірми, які можливості має компанія і як ними скористуватися? Вирішивши ці питання та розробивши вдалу стратегію розвитку підприємства стає можливим підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку.
Процес вибору стратегії включає в себе наступні основні кроки, які передують процесу розробки стратегії розвитку підприємства, проте дозволяють більш точно обрати стратегію серед можливих альтернатив:
- визначення цілей підприємства;
- дослідження внутрішнього середовища підприємства;
- дослідження відносин підприємства з поточними покупцями і постачальниками, тобто, зовнішнього середовища підприємства;
- дослідження конкурентного середовища підприємства для виявлення сильних і слабких сторін основних конкурентів;
- розробка стратегії.
Основним принципом діяльності комбінату є випуск продукції, що повністю задовольняє запитам споживачів, відповідає внутрішнім і міжнародним стандартам і забезпечує прибуток підприємству
Стратегія й політика якості, проведена керівництвом ВАТ "АМК", ставить за обов'язок персоналу всіх рівнів від...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу