*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистика

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 130

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
25. Основи статистики рівня життя населення: завдання, показники доходів населення, структури й рівня споживання матеріальних благ та послуг, показники бюджетів сімей та рівня життя населення.
Задача № 1
Задача № 2
Задача № 3
Задача № 4
Задача № 5
Задача № 6
Задача № 7
Задача № 8
Задача № 9
Список використаних джерел
Задача № 1
Є наступні данні про робітників цеху:....
За даними для аналізу та вивчення взаємозв’язку між стажем роботи та ворітником робочих зробити:
1. Групування (ряд розподілу) робочих за стажем, зробивши п’ять груп з рівними інтервалами. кожну групу охарактеризувати: кількістю робочих; середнім стажем роботи; річним виробітком продукції – всього та в середньому на одного робочого.
2. Комбінаційне групування за двома ознаками: стажем роботи та річним виробітком продукції на одного робочого.
Зробити висновок: чи є залежність між показниками, що вивчалися, і якщо є, то яка.

Задача № 2
Є наступні данні про введення в експлуатацію житлової площі в регіоні:...
Визначити:
1. Відносну величину (відсоток) виконання плану введення в експлуатацію житлової площі за два періоди за кожним видом житлових будинків і в цілому в регіоні.
2. Планову і фактичну структуру введеної в експлуатацію житлової площі в минулому і звітному роках.
3. Відношення між різними видами житлових будинків у кожнім періоді планове і фактичне.
4. Динаміку введення в експлуатацію житлової площі в регіоні в цілому і за кожним видом будинків. Сформулювати висновок.

Задача № 3
Є наступні данні про партії матеріалу А, які куплені за різними цінами:...
Визначити середню покупну ціну матеріалу А, використовуючи формулу середньої гармонійної.

Задача № 4
Є дані про місячні оклади робітників ( умов. грош. од.):...
Потрібно:
1. Побудувати ранжируваний ряд розподілу (у порядку зростання).
2. Побудувати дискретний ряд розподілу.
3. Дати графічне зображення ряду.
4. Визначити середній місячний заробіток одного робітника.
5. Визначити моду і медіану.
6. Обчислити показники варіації.
Зробити висновки.

Задача № 5
Є дані про продаж легкових автомобілів. Визначити показники динаміки продажу легкових автомобілів із року в рік і середні за весь період, що аналізується.
Зробити висновки.

Задача № 6
Випуск продукції фармацевтичного заводу за квартали наступний:...
Визначити:
1....
1. Гусаров В.М. Статистика: Учебн. пособ. для студ. экон. спец. вузов. -М: ЮНИТИ-ДАНА,2002.- 463 с.
2. Едронова ВН., Едронова М.В. Общая теория статистики: Учебн. для студ. экон. спец. вузов.- М.: Юристь,2001.- 512 с, илл.
3. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебн. для студ. вузов/Под ред. И Я. Елисеевой.-4-е изд.- М.: Финансы и статистика, 2002.-480 с.
4. Ефимова М.Р.и др. Общая теория статистики:Учебн.для студ. вузов/ М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, В.Н. Румянцев. - 2-е изд. - М: ИНФРА-М, 2002.-414 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу