*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методика розв’язання геометричних задач в 7-му класі

курсовые работы, математика

Объем работы: 42 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 650 руб.

Просмотров: 229

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Методика розв’язання геометричних задач в 7-му класі

Вступ…………………………………………………………………………. 3
Розділ 1. Задачі у навчанні математики.
§1.Функції задач у навчанні математики. Види задач……………….. 7
§2. Методи і способи розв'язування задач……………………………. 10
Розділ 2. Методика навчання геометрії в 7-му класі.
§1.Методика навчання учнів розв'язування задач……………………… 11
§2. Вивчення ознак рівності трикутників………………………………. 16
§3. Задачі на побудову. Етапи доведення і дослідження в задачах на побудову……………………………………………………………………… 22
Розділ 3. Практичне застосування даної теми.
§1.Розв'язування задач на застосування ознак рівності трикутни¬ків….. 28
§2.Основні побудови. Задачі на побудову………………………………. 32
Висновки………………………………………………………………………35
Список використаних джерел……………………………………………...... 42Методика навчання математики (скорочено її називають методикою математики) - це наука про математику як навчальний предмет і закономірності процесу навчання математики учнів різних вікових груп. Завдання методики математики - відповісти на чотири основні запитання:
1. Навіщо навчати математики? (Мета навчання математики.)
2. Що потрібно вивчати? (Зміст навчання.)
3. Як потрібно навчати математики? (Методи, організаційні форми і засоби навчання математики.)
4. Як розвивати і виховувати учнів у процесі навчання математики?
Методика математики належить до циклу педагогічних наук. Вона спирається на математику як науку, виокремлюючи і піддаючи дидак-тичному обробленню зміст навчального матеріалу, на педагогіку, пси-хологію, логіку, філософію, кібернетику як загальну теорію управ¬ління і на узагальнений педагогічний досвід роботи вчителів.
Методика математики у вищому педагогічному навчальному закла¬ді - це навчальна дисципліна, яка має забезпечувати опанування студентами основ методики математики як науки, змісту й особливос¬тей шкільних програм, підручників для різних типів шкіл, можливо¬стей використання інформаційних технологій у навчальному про¬цесі; формувати і розвивати професійні якості й особистість май¬бутнього вчителя, здатного сприяти свідомому і міцному засвоєнню учнями системи математичних знань, навичок і умінь, потрібних у повсякденному житті та трудовій діяльності кожному членові су¬спільства, достатніх для вивчення суміжних дисциплін і здійснення безперервної освіти; формувати за допомогою предмета математики в загальноосвітній школі, середньому професійно-технічному учи¬лищі всебічно розвинену, соціально зрілу і творчо активну особис¬тість.
За структурою методика математики як навчальна дисципліна по¬ділена на дві частини:
I. Загальна методика математики, яка розглядає загальні питання, що становлять теоретичні й організаційні основи процесу навчання математики.
II. Спеціальна методика математики, предметом якої є методика вивчення окремих...
Сучасна освіта - це освіта для людини. На мою думку роль учителя є вирішальною у процесах формування мислення, гартування характеру й виховання моральних якостей учня. Він генератор і джерело ідей, якими керується другий суб'єкт педагогічного процесу - учень. Від педагогічної майстерності вчителя залежить налаштування учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі вчителя стають і цілями учнів - у них одна мета. Природно, що прагнення обох до єдиної мети прискорює її досягнення. Щоб керувати процесом формування і розвитку здібностей учнів, треба знати актуальні і потенціальні їх рівні. Водночас виникає проблема: якими повинні бути умови середовища, щоб кожен школяр міг розвинути свої творчі нахили й перетворити їх у творчі досягнення.
Можна зробити висновок, що у процесі навчання математики відбуваються два взаємозв’язаних процеси: засвоєння учнями готових, набутих суспільством наукових знань як основи їх свідомості і розвиток здатності учнів самостійно мислити та виробляти уміння цілеспрямованого використання знань і навичок у майбутній суспільній діяльності. Між обсягом предметних (зокрема, математичних) знань, що їх засвоює учень, і рівнем розвитку його самостійного мислення, як свідчить досвід, не має прямої залежності такого виду: «чим більше знаєш, тим краще мислиш». Можна організувати навчальну діяльність учня так, що він добре запам’ятає значення понять, формулювання теорем та їх доведення, оволодіє певними алгоритмами певних математичних операцій і навчиться за їх допомогою розв’язувати задачі, але самостійно мислити, думати не зможе. Такий учень, «наповнений» готовими знаннями, схемами інтелектуальних операцій і дій може використовувати свої математичні знання, як правило, тільки в певних стандартних умовах. Поєднати, взаємопов'язати процеси засвоєння знань і розвиток мислення – найголовніше завдання в формуванні світогляду учнів. Цього можна досягти тільки за суворого дотримання відомого логічного принципу, який вважають основою діалектики – розвивати...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу