*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Біржова діяльність

контрольные работы, биржевое дело

Объем работы: 18 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 169

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
РОЛЬ БІРЖ В ОРГАНІЗАЦІЇ РУХУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
ТЕСТИ
ЗАДАЧІ
ЛІТЕРАТУРА
Задача 1
Акція номінальною вартістю N=100 грн. придбана інвестором за курсом 1,4 (PV) і продана через 3 роки за курсом 1,68 (FV).
Дивіденди: 18% - перший рік, 20% - другий рік, 25% - третій рік.
Визначити повну прибутковість для інвестора (rd).

Задача 2
Необхідно ухвалити рішення щодо того, чи має сенс купувати облігацію номінальною вартістю 10 000 грн. за ціною 9600 грн. з виплатою щорічно 9% доходу й строком погашення через 2 роки, якщо процентна ставка в банку по внеску на 2 роки й становить 10% річних.
ТЕСТИ
1. Основна мета біржі:
2. Первинний ринок цінних паперів
3. Вторинний ринок цінних паперів
4. Власники простих акцій мають право голосувати на зборах акціонерів.
5. Власники простих акцій мають фіксований дивіденд.
6. Чи є акції товаром?
7. Власники облігацій користуються правами власників корпорацій.
8. Встановити відповідність: терміну зліва підібрати значення справа
9. Знайти відповідні особливості
10. Дивіденд – це:
11. Фондова біржа – це:
12. Брокер – це:
13. Ділер -
14. Переважне право на придбання акцій (часток капіталу) дає можливість колишнім власникам…
15. Існують такі види цін на державну облігацію:
16. Розрізняють вартість акції:
17. Опціони – це цінні папери, які:
18. Емісія цінних паперів — це:
19. Правління акціонерного товариства в Україні підзвітне:
20. Ф’ючерсний контракт — це:
1. Биржевая деятельность/ Под ред. А.Г.Грязновой, П.В. Корнеевой, В.А.Галанова.- М.: Финансы и статистика, 1995.- 239с.
2. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело.- М.: ИНФРА-М, 2000.- 270с.
3.Биржевое дело/ Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 304с.
4. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело.-М.:Юристъ, 2001.-703с.
5. Узун В.Я. Товарная биржа.- М.: Знание, 1991 - 61с.
6. Штиллих О. Биржа и деятельность.- СПб: Братство, 1992.- 304с.
7. Биржевое дело: Учебное пособие/ Зотов И.В., Успаленко В.И.- Х.: Бурун Книга, 2005.- 256с.
8. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003.- 602с.
9. Дудяк Р.П., Бугеля С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум . Навч. посібник 2-ге видання доповнене.- Львів: Новий Світ.- 2000: Магнолія плюс, - 2003. – 360с.
10. Фінансовий ринок: Навч.посібн. для студ. економ. спец вузів/ В.И.Шелудько.- 2-ге видання, випр. і доп. – К.: Знання – Прес., 2003.- 535с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу