*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Деньги и кредит

контрольные работы, деньги, кредит, банки

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 194

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
1 Функції грошей. Функція міри вартості. Ціна як грошове вираження вартості товарів.
2 Валютні відносини в Україні. Валютна і національна валютна система.
Задача 1.
Задача 2.
Задача 3.
Задача 4.
Задача 5.
Задача 6.
Задача 1.
Підприємець розмістив в банку депозит на суму Ro = 150 000 гривень на термін n = 6 місяців під прості r = 16% річних. Рівень інфляції j за час знаходження грошей в банку складає 1,05% в місяць. Кількість днів в періоді – i = 30.
Визначити реальний дохід підприємця від розміщення грошових коштів за умови нарахування відсотків щокварталу.

Задача 2.
Процентні витрати по привернутих кредитах (Зп) - 13% річних.
Норма прибутку від кредитної діяльності (Пн) - 12% річних.
Операційні витрати банку по обслуговуванню кредиту (зарплата, вартість матеріалів, устаткування і т.і.) (Оз) – 56 тис.грн.
Норма обов'язкового резерву (Нр) - 11%,
Сума кредиту (К) – 7700 тис.грн.
Термін кредиту (n) - 3 міс.(90днів).
Визначити дохід банку за цим кредитом.

Задача 3
Фірма продала товар з відстроченням платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю NV= 400 тис.грн. та терміном погашення (t) - 40 днів.
Через 20 днів з моменту оформлення векселя фірма передала його в банк для обліку.
Процентна ставка по кредитних операціях банку складає r = 22 % річних.
Визначити суму, яку фірма може отримати за врахований вексель.

Задача 4.
Визначити дохід підприємця від розміщеного в банку депозиту на суму Ro = 17000 гривень на термін n = 6 місяців за умови нарахування простих відсотків по ставці r = 14% річних. Порівняти результат з доходом, отриманим при нарахуванні складних відсотків.

Задача 5.
Комерційний банк пропонує юридичним особам тримісячні депозити 2-х видів:
А) «Святковий» на умовах щодекадного нарахування складних відсотків по ставці r = 18% річних;
Б) «Ювілейний» на умовах щомісячного нарахування складних відсотків по ставці r1 = 16% річних.
Який з депозитів найбільш привабливий для вкладника?

Задача 6.
Вексель на суму S= 25 000грн. врахований в банку за t = 30 днів до дня платежу по ставці i = 14% річних.
Визначити суму, яка підлягає до оплати власнику векселя. Кількість днів в році (n) прийняти рівним 365.
1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями №932-ХІV від 14 липня 1999 р. Голос України. - 1999.
2. Савлук М.І. Гроші та кредит.-К.:КНЕУ,2004.-597с.
3. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» студентами економічних спеціальностей всіх форм навчання /Укл.: Т.І. Атаян, І.В. Жданова – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 32с.
4. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М.:Ин-т межд. права и зкономики.1996. -243 с.
5. Луціва Б.Л. Гроші,банки та кредит: у схемах і коментарях.-К.:Національний банк України.1999.-155с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу