*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Деньги и кредит

контрольные работы, деньги, кредит, банки

Объем работы: 14 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 162

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Литература
Заказать работу
1 Форми безготівкових розрахунків. Інкасові доручення.
2 Основні етапи розвитку кредитних відносин.
Задача 1-6
Задача 1.
Підприємець розмістив в банку депозит на суму Ro = 160 000 гривень на термін n = 9 місяців під прості r = 13% річних. Рівень інфляції j за час знаходження грошей в банку складає 1,05% в місяць. Кількість днів в періоді – i = 30.
Визначити реальний дохід підприємця від розміщення грошових коштів за умови нарахування відсотків щокварталу.

Задача 2.
Процентні витрати по привернутих кредитах (Зп) - 14% річних.
Норма прибутку від кредитної діяльності (Пн) - 7% річних.
Операційні витрати банку по обслуговуванню кредиту (зарплата, вартість матеріалів, устаткування і т.і.) (Оз) – 59 тис.грн.
Норма обов'язкового резерву (Нр) - 11%,
Сума кредиту (К) – 5600 тис.грн.
Термін кредиту (n) - 3 міс.(90днів).
Визначити дохід банку за цим кредитом.

Задача 3
Фірма продала товар з відстроченням платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю NV= 950 тис.грн. та терміном погашення (t) - 50 днів.
Через 20 днів з моменту оформлення векселя фірма передала його в банк для обліку.
Процентна ставка по кредитних операціях банку складає r = 22 % річних.
Визначити суму, яку фірма може отримати за врахований вексель.

Задача 4.
Визначити дохід підприємця від розміщеного в банку депозиту на суму Ro = 4000 гривень на термін n = 9 місяців за умови нарахування простих відсотків по ставці r = 15% річних. Порівняти результат з доходом, отриманим при нарахуванні складних відсотків.

Задача 5.
Комерційний банк пропонує юридичним особам тримісячні депозити 2-х видів:
А) «Святковий» на умовах щодекадного нарахування складних відсотків по ставці r = 16% річних;
Б) «Ювілейний» на умовах щомісячного нарахування складних відсотків по ставці r1 = 17% річних.
Який з депозитів найбільш привабливий для вкладника?

Задача 6.
Вексель на суму S= 44 000грн. врахований в банку за t = 60 днів до дня платежу по ставці i = 15% річних.
Визначити суму, яка підлягає до оплати власнику векселя. Кількість днів в році (n) прийняти рівним 365.
1.Про банки та банківську діяльність: Закон України; Затв.Постановою Верховної Ради України від 07.12.00 №2120 - 12// Урядовий кур'єр. - 2001. - №8.
2. Про державне регулювання ринку цінних паперів Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 30.10.96 №475/96-ВР/.Вісник Верховної Ради. - 1996. -№51. - С.292
3.Про цінні папери та фондову біржу: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 18.06.91 №1202/12//Вісник Верховної Ради. - 1991. С-508.
4. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України зі змінами та доповненнями №932-ХІV від 14 липня 1999 р. Голос України. - 1999.
5. Про кредитування: Положення НБУ, Затв. постановою правління НЬУ від 28.09.95 №246// Додаток до «Вісника Національного банку» - 1995. -№11, - С.23
6.Про Національний банк України: Закон України: Затв, Постановою Верховної Ради України від 20.05.99 №679 - 14// Вісник Верховної Ради. - 1999. №29, - С.238
7. Про порядок створення та реєстрації комерційних банків: Положення НБУ: Затв. постановою правління НБУ від 27.03.96 .№77 // Додаток до «Вісника Національного банку». - 1996. -№5 - С.3.
8. Мороз А.М.Банківські операції.-К.:КНЕУ,2002.-476с.
9.Савлук М.І. Гроші та кредит.-К.:КНЕУ,2004.-597с.
10. Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Гроші та кредит» студентами економічних спеціальностей всіх форм навчання /Укл.: Т.І. Атаян, І.В. Жданова – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 32с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу