*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Международные финансовые расчеты

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 124

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
1 Механізм здійснення міжнародних платежів векселями.
2 Ризик країни у зовнішньоекономічній діяльності та способи його мінімізації.
3 Задачі
Перелік посилань
3 Задачі
3) Розрахуйте співвідношення між гривнею (UAN) та швейцарським франком (CHF), якщо курс покупця:
1 USD = 4,8520 (UAN)
1 USD = 1,2639 (CHF)
курс продавця 1 USD = 4,8540 (UAN)
1 USD = 1,2651 (CHF)

12) Ваша фірма здійснила експортні угоди, продавши свою продукцію:
до Англії – 35 т;
до Данії – 25 т;
до Норвегії – 40 т.
Цю угоду вирішили фінансувати за рахунок коштів на валютному рахунку в доларах та здійснити покриття валютних ризиків, використовуючи форвардні контракти. Рахунки – фактури разом з відвантажувальними документами були відправлені на основі інкасо та сплачені вчасно.
Завдання:
- Використовуючи наведену в таблицях 1 і 2 інформацію, обчисліть надходження на валютний рахунок вашого підприємства.
Плата за інкасо становила $20.
- Обчисліть кінцевий прибуток вашого підприємства у доларах від даної операції.

15) При поставці товару на 500000 дол. США на умовах розстрочки платежу, при процентній ставці 5% річних, в контракті зафіксовано, що 250000 дол. США буде сплачено через 90 днів з дати відвантаження товару.
Розрахувати відсотки:
а) лінійним (прогресивним) способом

17) Фірма постачає товар за кордон на суму 10 млн. доларів США. Згідно договору між сторонами 40% вартості товару оплачується готівкою після його постачання; 60% - оплачується на основі кредитного узгодження протягом 3 років під 10% річних за такими умовами:...
Необхідно визначити:
- чому дорівнює середній строк кредиту?
- вартість кредиту?

18) Необхідно:
- користуючись реквізитами, наведеними у додатку А, скласти зовнішньоекономічний договір на здійснення операції по придбанню товарів у фірми Ренк Ксерокс Лімітед (Великобританія).
1 Механізм здійснення міжнародних платежів векселями.
Як у міжнародній, так і вітчизняній практиці широко використовується вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити з настанням строку певну суму грошей власнику векселя (векселетримачу).
При розрахунках за зовнішньоекономічними операціями використовуються простий ("соло") і переказний вексель (тратта). Якщо у розрахунках, оформлених простим векселем, беруть участь дві сторони — продавець (кредитор) і покупець (боржник), тобто векселедавець і векселетримач відповідно до загальновизнаної термінології, то в операціях з переказним векселем кількість задіяних осіб розширюється. За класичною схемою у переказному векселі беруть участь три особи:...

2 Ризик країни у зовнішньоекономічній діяльності та способи його мінімізації.
Комерційна, підприємницька діяльність на зовнішньому ринку неминуче пов'язана з ризиками, що загрожують різним майновим інтересам учасників зовнішньоекономічної діяльності. Ризики — це можливі несприятливі події, що можуть відбутися, і в результаті яких можуть виникнути збитки, майнові втрати учасників ЗЕД. Робота з управління зовнішньоекономічними ризиками має включати такі основні складові:
— аналіз ситуації і визначення можливих ризиків;
— оцінка ймовірного збитку й прийняття рішення щодо управління потенційними ризиками;
— реалізація прийнятих рішень і контроль за їх виконанням.
Політика учасника ЗЕД щодо потенційних ризиків має декілька різновидів.
1. Аверьянова О.М. Международные банковские расчеты. М.: Филология, 1998.
2. Бендина Н. Международные валютно–кредитные отношения. М.: ПРИОР, 2001.
3. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки. Тернопіль : Карт – бланш, 2004.
4.За ред. Савлука М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. К.: КНЕУ,2002.
5. Золотов А.Ф. Международные валютно–кредитные отношения. К.: МАУП, 2001.
6. Красавина Л.Н. Международные валютно - кредитные и финансовые отношения. М.: Фінанси и статистика.,2001.
7.Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле. К.: Вестник фондового рынка, 2003,
8.Михайлів З.В. Міжнародні кредитно – розрахункові та валютні операції. Львів : Національний університет „Львівська політехніка”, 2004
9. Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. М., ФБК-ПРЕСС,1998.
10.Руденко Л.В. Міжнародні кредитно – розрахункові і валютні операції. К.: ЦУЛ, 2003.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу