*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Местные финансы

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 16 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 179

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
1 Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП
2 Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів
3 Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання
4 Задачі
Перелік посилань
Задача 1
Визначити обсяг доходів місцевого бюджету за звітний період при наступних надходженнях у казначейство:
- податок з доходів фізичних осіб – 42160 тис. грн.;
- податок з доходів від підприємницької діяльності – 310 тис. грн.;
- доходи від суб'єктів підприємницької діяльності, що працюють на фіксованому податку – 1100 тис. грн.;
- податок на прибуток підприємств комунальної форми власності – 270 тис. грн.;
- плата за землю – 4180 тис. грн.;
- єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва – 2120 тис. грн.;
- податок на промисел – 20 тис. грн.;
- плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності – 67 тис. грн.;
- плата за торговельний патент – 870 тис. грн.;
- надходження від місцевих податків і зборів – 2460 тис. грн.;
- плата за оренду державних комплексів – 22 тис. грн.;
- державний збір – 340 тис. грн.;
- адміністративні штрафи й інші санкції – 42 тис. грн.;
- інші надходження – 448 тис. грн.
Згідно чинного законодавства України у місцевому бюджеті залишається частка доходів від обов’язкових загальнодержавних податків, так, 75 % від загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, 75 % від плати за землю, 23 % від єдиного податку.

Задача 2
Доходи місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 39700 тис. грн. Витрати, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 33300 тис. грн. Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 8100 тис. грн. Субвенції складають 11300 тис. грн. Визначити розподіл міжбюджетних трансфертів і загальний обсяг бюджету до розподілу.

Задача 3
Визначити обсяг міжбюджетних трансфертів - дотації вирівнювання й обсяг бюджету до розподілу, якщо доходи місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 42600тис. грн., витрати, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 43500 тис. грн., доходи, що не враховуються при визначенні...
1 Місцеві фінанси як інструмент перерозподілу ВВП
Через систему місцевих органів влади здійснюється розподіл і перерозподіл значної частини ВВП. Експертами Робочого комітету місцевих і регіональних органів влади Ради Європи ця проблема розглядається в двох аспектах:
1. Обсяг муніципальних витрат у сукупних джерелах витрат у ВВП регіону;
2. Обсяг муніципальних витрат у сукупних джерелах витрат у ВВП країни.
До європейських країн з високими показниками муніципальних витрат ВВП належать: Швеція – 25%; Данія – 19,9; Норвегія – 18,9%; Угорщина – 19%; Фінляндія – 18%; Литва – 13,1%.

2 Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів
Органи місцевого самоврядування багатьох зарубіжних країн мають право утворювати позабюджетні фінансові фонди. Ці фонди мають цільовий характер і створюються з метою вирішення конкретних економічних та соціальних проблем.
Місцеві колективи можуть утворювати резервні, страхові, гарантійні та амортизаційні фонди. Так, комунам у Франції за рахунок їхніх субсидій дозволено брати участь у створенні гарантійних фондів при кредитних установах, котрі надають гарантії з кредитів заново створеним підприємствам. Комуна укладає з кредитною установою угоду, в якій визначаються, зокрема, мета, сума коштів і функціонування гарантійного фонду, а також умови повернення внесених субсидій у разі зміни чи припинення діяльності цього фонду.

3 Поняття бюджетних трансфертів та їхнє правове регулювання
Головною ознакою міжурядових фінансових відносин будь-якій країні є організація та способи переміщення фінансових ресурсів від одного рівня влади до іншого. Основним інструментом такого переміщення ресурсів є система бюджетних трансфертів.
Офіційні трансферти:
- від органів державного управління;
- з-за кордону;
- дотації, одержані з державного бюджету;
- дотації, одержані з республіканського бюджету АРК, обласних, міських (міст Києва та Севастополя) бюджетів;
- дотації, одержані з районних та міських бюджетів, крім міст районного...
1. Бечко П.К., Волинський О.В. Місцеві фінанси: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
2. Владимиров К.М., Чуйко Н.Г., Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів за спец. «Фінанси». – Херсон: Олді-плюс, 2006 – 352 с.
3. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів // Наука й економіка. – 2006. - № 1. – С. 6-16.
4. Кириленко О.П. та ін. Місцеві фінанси: підручник для вищих навч. закладів. – К.: Т-во “Знання”, 2006 – 677 с.
5. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001 – 145 с.
6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч.посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999 – 487 с.
7. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.А.Гапонюк, В.П.Яцюта, А.Є Буряченко та ін.. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.
8. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П.Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
9. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003.-282 с.
10. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
11. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу