*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Местные финансы

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 29 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 256

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
1 Структура системи місцевих фінансових інститутів
2 Проблеми розмежування функцій і завдань центральних і місцевих органів влади та їхнього партнерства у сфері надання державних і громадських послуг
3 Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів
4 Задачі
Перелік посилань
Задача 1
Визначити обсяг доходів місцевого бюджету за звітний період при наступних надходженнях у казначейство:

Задача 2
Доходи місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 41400 тис. грн. Витрати, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 35000 тис. грн. Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 8950 тис. грн. Субвенції складають 12150 тис. грн. Визначити розподіл міжбюджетних трансфертів і загальний обсяг бюджету до розподілу.

Задача 3
Визначити обсяг міжбюджетних трансфертів - дотації вирівнювання й обсяг бюджету до розподілу, якщо доходи місцевого бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 44300тис. грн., витрати, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 45200 тис. грн., доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, складають 8550 тис. грн., субсидії складають 8500 тис. грн., дотації складають 4650 тис. грн.

Задача 4
За результатами роботи місцевого бюджету визначити:
- питому вага доходів бюджету по кожному джерелу в загальному обсязі доходу;
- відсоток виконання планових показників у розрізі джерел доходу;
- динамікові росту обсягів бюджету аналізованого періоду в порівнянні з минулим роком.

Задача 5
Визначити надходження в місцевий бюджет від доходів фізичних осіб, якщо фонд заробітної плати по місту 398300 тис. грн., відрахування з заробітної плати в Пенсійний фонд і фонди загальнообов'язкового соціального страхування 15100 тис. грн. Утрати податку з доходів фізичних осіб від надання додаткових соціальних пільг 3850 тис. грн. Ставка податку з доходів фізичних осіб 15 %. До місцевого бюджету надійшло 1430 тис.грн. від податку з доходів від підприємницької діяльності та 2030 тис.грн. від суб’єктів підприємницької діяльності, працюючих по фіксованому податку

Задача 6
Визначити поточні витрати місцевого бюджету на охорону здоров'я, на освіту, витрати...
1 Структура системи місцевих фінансових інститутів
Система місцевих фінансових інститутів в Україні ще не має завершеного характеру і перебуває в стадії становлення. Для цієї системи ще не властива така найважливіша ознака будь-якої системи, як цілісність. Не зовсім сформована структура системи місцевих фінансових інститутів. Як наслідок, місцеві фінанси України поки що не забезпечують можливості реалізації функцій і завдань, які покладаються на місцеві органи влади. Тобто, становлення місцевих фінансів України неможливе без формування структурованої й цілісної системи місцевих фінансових інститутів.

2 Проблеми розмежування функцій і завдань центральних і місцевих органів влади та їхнього партнерства у сфері надання державних і громадських послуг
Нинішня система міжбюджетних відносин в Україні поєднує в собі як інструменти, що склалися в бюджетній практиці колишніх СРСР і УРСР, так і ті інструменти, які введені вже в період 90-х років.
Розвиток і відновлення інструментів міжбюджетних відносин в Україні почалися лише після виведення в 1990 році місцевих бюджетів зі складу державного бюджету, а бюджетів місцевого самоврядування — зі складу бюджетів регіональних органів влади.

3 Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів
В галузі фінансів місцева державна адміністрація:
1) складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед відповідною радою про його виконання;
2) подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із...
1. Бечко П.К., Волинський О.В. Місцеві фінанси: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
2. Владимиров К.М., Чуйко Н.Г., Рогальський О.Ф. Місцеві фінанси: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів за спец. «Фінанси». – Херсон: Олді-плюс, 2006 – 352 с.
3. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів // Наука й економіка. – 2006. - № 1. – С. 6-16.
4. Кириленко О.П. та ін. Місцеві фінанси: підручник для вищих навч. закладів. – К.: Т-во “Знання”, 2006 – 677 с.
5. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001 – 145 с.
6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч.посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 1999 – 487 с.
7. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.А.Гапонюк, В.П.Яцюта, А.Є Буряченко та ін.. – К.: КНЕУ, 2002. – 184 с.
8. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П.Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.
9. Петленко Ю.В., Рожко О.Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. - К.: Кондор, 2003.-282 с.
10. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.
11. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу