*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Нормативно-правові акти та їх систематизація

курсовые работы, государство и право

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 246

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Курсова робота
з навчальної дисципліни «Теорія держави та права»
на тему № 21 «Нормативно-правові акти та їх систематизація»
Вступ…………………………………………………………………………3
1. Поняття нормативно-правового акту, його ознаки та особливості…...5
2. Види нормативно-правових актів……………………………………….9
3. Систематизація нормативно-правових актів, їх види………………….13
Висновок……………………………………………………………………..22
Список використаної літератури…………………………………………...24


Вступ…………………………………………………………………………3
1. Поняття нормативно-правового акту, його ознаки та особливості…...5
2. Види нормативно-правових актів……………………………………….9
3. Систематизація нормативно-правових актів, їх види………………….13
Висновок……………………………………………………………………..22
Список використаної літератури…………………………………………...24
ВСТУП
Законодавство України складається з величезної кількості нормативно-правових актів. Нормативно-правові акти містять у собі норми права та регулюють суспільні відносини.
На сьогоднішній день законодавство України є недосконалим, містить багато застарілих норм, які не відповідають сучасним суспільним відносинам. Крім того, на теперішній час нормативно-правові акти постійно удосконалюються з метою поступового їх наближення до європейського законодавства. До законодавчих актів вносяться певні зміни, створюються нові норми права.
Незважаючи на певні кроки щодо удосконалення норм права, українське законодавство все ж потребує більшої уваги до себе та ще глобальніших змін. Наприклад, на сьогоднішній день житлові відносини українців і досі регулюються Житловим кодексом Української РСР від 1983 року. Зрозуміло, що сучасні суспільні відносини у житловій сфері вже не можуть регулюватися цим кодексом.
У зв’язку з цим законодавство України – нормативно-правові акти потребують систематизації, а саме таких її видів як консолідація, кодифікація тощо.
Актуальність зазначеної теми курсової роботи обумовлена питанням доцільності застосування систематизації до нормативно-правових актів.
Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, прийнятий суб’єктом нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права.
До основних ознак нормативно правового акта можна віднести: є одним із джерел права, яке створюється в результаті нормотворчої діяльності; є одним із видів правових актів; спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права; приймається уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості, ухвалюється у відповідній формі та має власні реквізити; є первинним елементом системи законодавства.
Нормативно-правові акти досить різноманітні, їх можна класифікувати за різними критеріями: за юридичною силою, суб’єктами нормотворчості, галузями законодавства, характером волевиявлення, сферою дії тощо.
Систематизація нормативно-правових актів – це діяльність із приведення нормативно-правових актів у впорядковану систему. Систематизації нормативних правових актів потребують законодавець, правозастосувачі і всі громадяни.
До основних видів систематизації належить: облік, який передбачає збирання, фіксування в логічній послідовності, зберігання та підтримання нормативних актів в актуальному стані; інкорпорація, яка представляє собою об’єднання нормативних актів у збірники і зібрання за певними спільними ознаками; консолідація, яка має на меті об’єднання кількох нормативних актів, що регулюють певний вид суспільних відносин, в єдиний акт без перероблення їх змісту; кодифікація, тобто створення нового кодифікованого акта внаслідок суттєвого перероблення змісту чинних нормативних актів однієї галузі (підгалузі) законодавства.
Отже, з метою забезпечення уніфікації національного законодавства – приведення його до єдиної системи шляхом усунення розбіжностей і надання одноманітності правовому регулюванню подібних або близьких суспільних відносин, забезпечення вільного і оперативного доступу до всього масиву законодавства, що надає гарантії кожній особі знати свої права і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу