*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблеми та перспективи покращення застосування спрощеної системи оподаткування

дипломные работы, налогообложение

Объем работы: 94 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 10000 руб.

Просмотров: 282

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
Вступ...…………………………..………………………………………………..7
1 Теоретичні аспекти спрощеної системи оподаткування…………...……...10
1.1 Сутність спрощеної системи оподаткування…………………………..10
1.2 Ставки єдиного податку та методика розрахунку…………………..…24
1.3 Порівняльна характеристика загальної і спрощеної системи оподаткування…………………………………………………………………………33
2 Розрахунок податку при спрощеній системі оподаткування на прикладі Товариства з обмеженою відповідальністю «Таксі Ера 1561»………………….....40
2.1 Характеристика ТОВ «Таксі Ера 1561»………………………………..40
2.2 Застосування спрощеної системи оподаткування на прикладі ТОВ «Таксі Ера 1561»…………… ………………………………………………………...44
2.3 Аналіз застосування суб’єктами малого підприємництва спрощеної системи оподаткування……………………………………………………………….56
3 Проблеми та перспективи покращення застосування спрощеної системи оподаткування……………………………………………..…………………………..62
3.1 Переваги та недоліки використання спрощеної системи оподаткування…………………………………………………………………………62
3.2 Оподаткування малого бізнесу у західних країнах……………….…..67
3.3 Пропозиції щодо вдосконалення спрощеної системи оподаткування.70
4 Охорона праці і навколишнього середовища.......................................................79
4.1 Загальні питання охорони праці та навколишнього середовища…….79
4.2 Структуру управління питаннями «Охорони праці та навколишнього середовища» на підприємстві………………………………………………………...80
4.3 Загальна характеристика приміщення та робочого місця…………….81
4.4 Метеорологічні параметри робочої зони…………………………………83
4.5 Освітлення……………………………………………………………......83
4.6 Шум та вібрація у робочому приміщенні………………………..…....84
4.7 Електробезпека……………………………………………….…….……85
4.8 Ергономічні вимоги до робочого місця…………………………….....85
4.9 Охорона навколишнього природного середовища…………………...86
Висновки………………………………………………………………………..87
Список використаних джерел………………………………………………....90
Додаток А. Розрахунок сплати єдиного податку малого підприємництва...
Діяльність суб'єктів малого бізнесу зорієнтована здебільшого на задоволення місцевих потреб у товарах та послугах - соціальних потреб населення.
Загалом важливий соціальний зміст малого бізнесу переконливо доводить і світова економічна практика. Його можна вважати своєрідним "сектором виживання", який залучає до сфери продуктивної діяльності значні соціальні верстви, включаючи тих, хто з різних причин втратив роботу, звільнених у запас військовослужбовців, молодь, жінок, працездатних пенсіонерів. Це особливо актуально за обставин перехідної економіки з її характерною особливістю - постійним зростанням кількості людей, для яких соціальна допомога вкрай необхідна.
Позбавлені соціального захисту з боку держави, ці категорії завдяки підприємницькій діяльності можуть вирішити проблему "власного виживання", ставши незалежними від державних структур. А це - важлива передумова становлення громадянського суспільства, а отже й побудови демократичного суспільства в цілому.
Підприємницька ініціатива в системі малого й середнього бізнесу здатна суттєво прискорити структурні перетворення в народному господарстві, стимулювати цивілізовану конкуренцію, додаткові надходження до бюджету. При цьому відкриваються нові робочі місця, створюються умови для підвищення соціально-економічного становища населення, отримання адекватної зарплатні, а значить - становлення середнього класу - основи стабільності демократичної держави. Отже, у процесі розвитку малого підприємництва відчутно нейтралізується низка негативних політичних і соціально-економічних наслідків, пов'язаних зі структурною кризою, зростанням безробіття, посиленням соціальної напруги в суспільстві. [1]
Проте, на жаль, в Україні сектор малого й середнього підприємництва ще не відіграє в національній економіці такої важливої ролі, як в економічно розвинутих країнах, не розвивається достатньо енергійно для того, аби забезпечити динамічне нарощування власного потенціалу й загальне покращення економічної ситуації у країні....
Ключові слова: СПРОЩЕНА СИСТЕМА, СУБ’ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЄДИНИЙ ПОДАТОК, МІНІМІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ, ОБСЯГ ДОХОДУ.
Об'єктом даної дипломної роботи є спрощена система оподаткування, обліку і звітності підприємств малого бізнесу.
Предметом дипломної роботи є проблеми,що виникли при оцінці спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності та її ролі у розвитку підприємств малого бізнесу.
Мета даної дипломної роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу діючої спрощеної системи оподаткування, вивчення зарубіжного досвіду оподаткування малого бізнесу виявити проблеми застосування спрощеної системи оподаткування та перспективи її покращення в Україні.
Практична цінність дослідження полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази спрощеної системи оподаткування, дослідженні зарубіжного досвіду, наданні рекомендацій щодо адміністрування податків. Було проведено дослідження сутності поняття суб‘єктів малого бізнесу та критеріїв віднесення до цієї категорії підприємств та підприємців.
Інформаційною основою є законодавчі та нормативні акти з досліджуваної теми, звітно-статистичні дані досліджуваного підприємства.

Податкова система – один із найважливіших важелів державного регулювання економіки, основний фактор впливу на підприємницьку активність та інвестиційний клімат. Бюджет держави здебільшого формується із надходжень від податків, і чим ширша база оподаткування, тим надійніша можливість поповнення та збільшення доходів бюджету. Таким чином, оптимізація системи оподаткування полягає, з одного боку, в стимулюванні ділової активності підприємців, із другого – у запровадженні достатньо простої, ефективної та суворої системи стягнення податків.
Отже, малі підприємства є основою розвитку повноцінної економіки країни, що є основою для соціальної, політичної та економічної стабільності. Тому з ціллю покращення економіки та її розвитку досить доцільним буде застосування будь-яких заходів щодо полегшення здійснення діяльності малими підприємствами.
Виходячи із досвіду світової практики, доцільно зазначити, що таким заходом є застосування спрощеного режиму оподаткування, обліку та звітності. Тому потрібно застосовувати це і у нашій політиці, що спрямована на покращення та розвиток сектору малого бізнесу. Така система заходів діє на Україні, але вона досить не визначена та недосконала, оскільки вчені і науковці прогнозують скоріше крах малого бізнесу, ніж його розвиток за такого спрощеного оподаткування. Це сприяє розвитку тіньового бізнесу, приховання реального доходу від податкових служб з метою сплати меншої суми податкового зобов'язання.
В даній дипломній роботі були виявлені такі проблеми застосування спрощеної системи оподаткування:
1) подвійне оподаткування;
2) обмеження за обсягом діяльності (розмір виручки) таких суб'єктів;
3) обмеження за способом розрахунків юридичними особами;
4) сума єдиного податку фізичної особи — платника податків сплачується авансом за звітний період (квартал). При цьому не враховується, чи буде фактично отримано доход від здійснення такої діяльності за звітний період;
5) обмеження за способом розрахунків юридичними особами;
6)...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу