*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація потокового виробництва

контрольные работы, производство

Объем работы: 8 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 193

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
1. Умови застосування потокового виробництва, підготовчі роботи по його впровадженню.
2. Особливості організації та розрахунків одночасових багатоасортиментних потоків.
3. Сучасні тенденції розвитку потокового виробництва.
4. Задача.
Визначити довжину і швидкість руху конвеєра на основі таких даних: трудомісткість складення виробу 75 хвилин, такт потоку 3 хвилини, віддаль між центрами робочих місць 2 метри, робочі місця розміщені по обох боках конвеєру.
5. Список використаної літератури.
2. Особливості організації та розрахунків одночасових багатоасортиментних потоків.
На підставі аналізу продукції, її обсягу, стану технологічного процесу, можливостей його вдосконалення, маси і габаритів виробу вибирається певний різновид потокової лінії та обчислюються основні її параметри: такт, ритм, кількість робочих місць, довжина робочих зон, швидкість руху конвеєра.
Такт потокової лінії – це інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що пересуваються один за одним:
r = Tp/N ,
де r – такт потокової лінії, хв;
Тp – плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період, хв.;
N – обсяг виробництва продукції за той самий період у натуральному вимірі.
Обчислюючи час роботи безперервних потокових ліній, треба передбачати періодичні короткочасні перерви в роботі конвеєра для відпочинку робітників...
1. Умови застосування потокового виробництва, підготовчі роботи по його впровадженню.
Найбільш досконалою формою організації виробництва є потокова. Вона характеризується диференціацією процесу виробництва, постійним закріпленням операцій за робочим місцем, спеціалізацією устаткування, розміщенням робочих місць за ходом виробничого процесу, а в ряді випадків – синхронізацією операцій, тобто збігом моменту закінчення попередньої операції з початком наступної.
Впровадження потокового виробництва в тих або інших цехах (на дільницях) можливе в тому випадку, коли той або інший процес (обробка виробів, збірка складальних одиниць і машин в цілому) може бути розбитий на декілька операцій, а виконавці можуть бути розміщені по окремих місцях.
Потоковий метод організації виробництва (потоковий МОВ) економічно доцільно застосовувати при наявності трьох умов:
1) масового або крупносерійного виробництва, що забезпечує високий
рівень завантаження робочих місць потокової лінії протягом тривалого періоду часу;
2) ретельного відпрацьовування конструкції і технологічного процесу,
тому що різка зміна конструкції і технологічного процесу виготовлення виробу веде до значних втрат на виробництві у зв'язку з перестановкою (переплануванням) устаткування;
3) чіткої організації обслуговування робочих місць потокової лінії,
постачання їх матеріалами, комплектуючими деталями з метою запобігання незапланованим простоям протягом робочої зміни.
Для потокового виробництва характерні наступні ознаки:
1) за групою робочих місць закріплюють обробку й збирання предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань предметів, близьких у конструктивно-технологічному відношенні;
2) робочі місця розташовують за ходом технологічного процесу;
3) технологічний процес виготовлення виробу розбивають на операції і на кожному робочому місці виконують одну або кілька близьких операцій;
4) предмети передають з операції на операцію поштучно або невеликими
передаточними (транспортними)...
3. Сучасні тенденції розвитку потокового виробництва.
Потокове виробництво внаслідок високої спеціалізації, механізації та чіткої організації виробничого процесу є високоефективним. Його ефективність виявляється у високій продуктивності праці, скороченні виробничого циклу і незавершеного виробництва, ліпшому використанні основних фондів. Усе це забезпечує зменшення витрат на виробництво. Водночас потокове виробництво має й помітні недоліки.
Найбільшим недоліком потокового виробництва є примітивізація праці робітників, обмеження її виконанням елементарних механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. Це робить працю на потоковій лінії малозмістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників. Крім того, є непривабливими для людини жорсткий ритм роботи на потокових лініях, брак будь-яких творчих елементів у праці.
Цей недолік потокового виробництва усувається його автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, коли всі технологічні операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично. Автоматичні лінії широко застосовуються в масовому виробництві...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу