*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Запозичення у німецькомовних публіцистичних текстах: функціональний та перекладацький аспект

дипломные работы, иностранные языки

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 175

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Запозичення у німецькомовних публіцистичних текстах: функціональний та перекладацький аспект
ВСТУП……………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ 1. ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА ЯК ПРЕДМЕТ
ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………………………...9
1.1. Місце запозичення у лексико-семантичній системі сучасної німецької мови ……………………………………………………..9
1.2. Класифікація запозичень………………………………………….11
1.3. Пуризм як спосіб впливу на процес запозичення……………….14
Висновки до розділу 1 …………………………………………………18
РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У НІМЕЦЬКИХ
ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ………………………………..……19
2.1. Особливості функціонування запозичень у текстах публіцистичного cтилю……………………………………………19
2.2. Способи перекладу запозичених лексем в текстах публіцистичного стилю……………. ……………………………..33
Висновки до розділу 2 …………………………………………………40
РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО РОБОТИ………………………………42
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….….47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….49
Словниковий склад різних мов постійно поповнюється різними лексемами. Даний процес є неминучим та властивим для кожної мови. Він відбувається внаслідок прогресу всіх сфер людського життя та через необхідність називання нових предметів та явищ, які оточують людину. Одним із способів поповнення лексичного складу мови є запозичення.
Запозичення у різних мовах по-різному впливають на збагачення словникового запасу. Постійна поява великої кількості нових слів стала причиною появи такого явища як пуризм, прагнення стабілізувати та очистити лексику від слів іншомовного походження шляхом її заміни виключно словами рідної мови. Слід зазначити, що питання запозичень завжди привертала увагу науковців та письменників серед яких К. Гетцлер, Р.Келлер, О. О. Потебня, І. В. Корунець та інші. Значну увагу слід звернути на своєрідність, функції та особливості перекладу запозичень у публіцистичних текстах. Від усіх цих аспектів залежить не тільки адекватність та еквівалентність перекладу, але і розуміння таких одиниць, які постійно збагачують мову, адже, як відомо, розвиток мови не стоїть на місці.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що дослідження функціонування запозиченої лексики у німецькомовних публіцистичних текстах допоможе поглибити знання про характеристику та своєрідність такої лексики в німецькій та українській мовах, а також допоможе не допускати помилок при їх перекладі та вживанні.
Мета дипломної роботи полягає у виявленні специфіки функціонування запозичень у публіцистичному тексті та труднощів їх перекладу.
Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань:
1. Визначити поняття “запозичення”.
2. Встановити місце запозичення у лексико-семантичній системі сучасної німецької мови.
3. Виявити функціональні особливості запозиченої лексики у публіцистичному тексті.
4. Розкрити функції запозичень у публіцистичних текстах, спираючись на семантичні, прагматичні та функціональні особливості запозичень у публіцистичному тексті.
5. Виявити проблеми та...


Науково-теоретичні праці

1. Артемюк Н. Д. Пособие по економическому переводу. Часть 2/ Н. Д. Артемюк – М.: НВК – ТЕЗАРУС, 1999. – 350 с.
2. Брандес О.П. Прагматика языка как переводческая проблема. Тетради переводчика. – Вып. 16/ О.П. Брандес. – М.: Международные отношения, 1979. – 65 с.
3. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка (для институтов и факультетов иностранных языков): Учеб. – 2-е изд., испр. и доп./М. П. Брандес. – М.: Высш. шк., 1990. – 320 с.
4. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.
5. Возненко Н. В., Карпенкова Н. Ю. Історія німецької мови: Навч. Посіб./ Н. В. Возненко , Н. Ю. Карпенкова. – Херсон. ХНТУ. – 2009. – 127 с.
6. Драб Н. Л., Скринька С., Стаброз С. Практична граматика іноземної мови. Посібник для студентів вищих навчальних закладів та учнів старших класів спеціалізованих шкіл/ Н. Л. Драб, С. Скринька, С. Стаброз. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 280 с.
7. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький, В. С. Ждигирей, О. В. Мельников. – Вид. 2-ге, стереотипне. – Л.: Афіша, 2000. – 348 с.
8. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / А. О. Капелюшний. – Л.: ПАЮ, 2007. – 400 с .
9. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. Яз / В. Н. Комиссаров. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
10. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов [Текст]: навч. посібник / І. В. Корунець. - 2-е вид., перероб. й доп. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 464 с.
11. Кухаренко В. А. Интерпретация текста: учебник для студентов филологических специальностей/ В. А. Кухаренко. – 3-е изд., испр. – Одесса: Латстар, 2002. – 292 с.
12. Мацько Л. І. Стилістика української мови: [Підручник] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько / [За ред. Л. І. Мацько]. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.
13. Мирам Г. Э....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу