*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка нової марки йогурта в умовах ЗАТ «Щедро

курсовые работы, бизнес-планирование

Объем работы: 47 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 80

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Сутність та значення бізнес-планування……………………………………..6
1.1. Необхідність та значення бізнес-плана……………………………………..6
1.2. Зміст бізнес-плану……………………………………………………………8
2. Бізнес-план (розробка нового виду йогурту)………………………………..12
2.1 Резюме………………………………………………………………………..12
2.2. Характеристика продукту…………………………………………………..14
2.3. Цілі і стратегія………………………………………………………………16
2.4. Аналіз ринку………………………………………………………………...17
2.5. Аналіз конкурентів…………………………………………………………19
2.6. План маркетингу ЗАТ «Щедро»…………………………………………...21
2.7. План виробництва…………………………………………………………..22
2.8. Організація і управління …………………………………………………...29
2.9. Юридичний план……………………………………………………………31
2.10. Фінансовий план ЗАТ «Щедро»…………………………………………..32
2.11. Программа інвестування ЗАТ «Щедро»………………………………….39
2.12. Вплив на навколишнє середовище ЗАТ «Щедро»……………………....40
2.13. Оцінка ризику та страхування ЗАТ «Щедро»……………………………41
Висновки…………………………………………………………………………45
Список використаних джерел…………………………………………………..47


Одним із найважливіших складників ефективного планування є роз - робка бізнес-плану розвитку підприємства.
У науковій і навчальній літературі бізнес-план визначають як:
- спеціальний інструмент управління, широко застосовуваний майже у всіх галузях сучасної ринкової економіки, незалежно від масштабів, форми власності і сфери діяльності підприємства;
- загально прийнятий засіб менеджменту, функціональна форма безперервності планування;
- стандартний для більшості країн із розвиненою ринковою економікою документ, у якому детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту, і наводяться основні його характеристики;
- документ, в якому висвітлюється мета й завдання підприємницького проекту, характеристика продукції (послуг), пропонованої на ринок, маркетингові дослідження ринку, ресурсне забезпечення проекту, організація його реалізації, економічна ефективність. Він має комплексний характер, містить елементи з техніко-економічним обґрунтуванням виробництва, поєднує поточне і перспективне планування; передбачає багатоваріантність розрахунків щодо номенклатури та послуг, обсягів їх виробництва, розмір прибутку та ін.; розрахований на ринкові умови господарювання, подається інвесторам або клієнтам, які співпрацюватимуть з підприємством.
У закордонній практиці відкриття підприємства без бізнес-плану, швидше за все, призведе до його провалу. Більш того, як показує практика, бізнес-план потрібний усім тим, хто дає гроші на реалізацію проекту – банкірам, інвесторам і співробітникам, які бажають знати свої перспективи і чіткіше зрозуміти свої задачі, а головне – самому, щоб ретельно проаналізувати свої ідеї, перевірити їх на розумність, реальність[7].


Розвиток підприємництва, його ефективність та успіх неможливі без планування діяльності господарюючого суб'єкта. Саме в процесі планування визначається мета підприємницької діяльності, стратегія, засоби та умови її досягнення. В світовій практиці плани реалізації підприємницьких задумів, проектів отримали назву бізнес-планів.
У бізнес-плані розглядається комплекс заходів науково-технічного, технологічного, організаційного, фінансово-економічного, соціального, екологічного характеру, що пов'язані з реалізацією підприємницького проекту.
Отже, бізнес-план - це:
- документ, який містить систему узгоджених з метою і ресурсами заходів, спрямованих па реалізацію підприємницького проекту;
- спеціальний інструмент виробничого менеджменту, який використовується в сучасній ринковій економіці незалежно від масштабів, сфери діяльності та форми підприємництва.
Бізнес-план передбачає рішення стратегічних партнерів і тактичних завдань, саме: обгрунтування економічної доцільності інвестиційного рішення на рамках виробленої стратегії підприємства; оцінка фінансових, матеріальних, трудових виробничих ресурсів, необхідні досягнення мети підприємства; визначення джерела і форм фінансування реалізації обраного стратегічного рішення; добір працівників, здатних реалізувати даний план; організація робіт з реалізації розробленого бізнес-плану.
За характером бізнес-план має бути собою чітко структуровану систему даних про наміри і перспективи реалізації проекту, фінансовому та організаційному забезпеченні програми реалізації запланованих заходів, і навіть виконувати функції реклами. До чинників, визначальним обсяг, склад парламенту й структуру бізнес-плану, ступінь його деталізації, можна віднести: специфіку виду; розміри підприємства; мета складання бізнес-плану; загальну стратегію підприємства; перспективи зростання створюваного підприємства; розмір гаданого ринку збуту; наявність конкурентів.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу