*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Форми державного устрою. Поняття та види

курсовые работы, Теория государства и права

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 87

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ………………………………………………………………….………..2
1. Поняття, значення і структура форми держави…….……………4
2. Структура форми держави…………………………….……………6
2.1 Форма правління і характеристика її різновидів………………..6
2.2 Форма державного устрою і його види……………………………7
2.3 Види політичних режимів…………………………………………...11
3. Поняття і принципи державного устрою України………………..17
3.1 Розмежування компетенції України і АР Крим…………………..21

Висновок……………………………………………………………………….28
Список використаних джерел………………………………………………31
Тема курсової роботи - «Форми державного устрою. Поняття і види». Дана тема на мій погляд вважається досить актуальною на сьогоднішній день. Кожен з нас не проти дорікнути державі в різних бідах, часом навіть не уявляючи масштаби діяльності такого правлячого інституту як держава.
Метою написання даної курсової роботи є вивчення однієї з найважливіших тем теорії держави і права - форми держави, її складових частин окремо і в цілому, у всьому різноманітті її складових.
Об’єктом даної роботи є форми державного устрою. [1,c.75]
У даній курсовій роботі будуть вивчені наступні питання: Що таке форма держави? Яка її структура і значення?
У даній даній курсовй роботі буде розкрито форми правління, форми державного устрою та види політичних режимів держави.
Раніше дослідження держави носили тільки описовий характер і ці знання ми використовуємо і до сьогоднішого дня. Наукове дослідження в цій галузі має важливе теоретичне і практичне значення встановлюючи випадковості та закономірності. Найменші помилки і прорахунки у вирішенні соціальних проблем на рівні держави деколи приводять до не приємних конфліктів. Взяти до прикладу Російську Федерацію. Перетворення з Радянського Союзу в незалежну державу призвело не тільки до тяганини у прийнятті нових законів, нової конституції, але й до кровопролитних наслідків у 90-х роках. Для уникнення шаблонів і стереотипів, а також не прийнятних для російського менталітету копій інших держав, на мою думку потрібно робити висновки з досвіду наших сусідів схожих за життєвим принципом. Я маю на увазі країни Європи, а не західні стереотипи.

Більш повне уявлення про форму конкретної держави дає аналіз трьох його складових - форми правління, державний устрій, державно-правовий режим.
Виділяють наступні форми державного устрою: унітарну державу та федерацію.
Унітарна держава — це проста єдина держава, частинами якої є адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних прав
Федерація — це складова союзна держава, частинами якої є державні утво¬рення, що мають суверенні пра¬ва.
Основні ознаки унітарної держави:
1) єдина конституція (конституції прийняті в більшості кра¬їн світу);
2) єдина система вищих органів державної влади — глава держави, уряд, парламент, юрисдикція яких поширюється на територію усієї країни;
3) єдине громадянство і єдина державна символіка;
4) єдина система законодавства і єдина судова система;
5) адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати будь-яку політичну самостійність;
6) в міжнародних відносинах виступає одноособово. Частини унітарної держави мають різні назви: в Україні — області, у Польщі — воєводства, в Англії — графства, в Італії — провінції. [5, c. 213]
Основні ознаки федерації:
1) наявність єдиної території, яка у політико-адміністративному відношенні не є одне ціле, а складається із територій — суб'єктів федерації, що мають власний адміністративно-терито¬ріальний поділ;
2) наявність загальної конституції федерації і конституцій "і суб'єктів, тобто наділення суб'єктів федерації установчою владою;


3) наявність системи законодавства усієї федерації і системи законодавства її суб'єктів, тобто наділення суб'єктів федерації в межах установленої для них компетенції правом видання зако¬нодавчих актів, які діють лише на території суб'єкта федерації і мають відповідати союзному законодавству;
4) наявність федерального двопалатного парламенту і парла¬ментів суб'єктів федерації, федерального уряду і самостійних органів управління суб'єктів федерації;
5) наявність громадянства як усієї федерації, так і її суб'єк¬тів; у ряді федерацій допускається подвійне громадянство (ФРН, Австрія);
6) можливість суб'єктів федерації мати власну правову і су¬дову системи (США);
7) наявність...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу