*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Облік доходів

курсовые работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 61

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………………….3
1. Формування доходів діяльності……………………………………………….5
1.1.Основні вимоги до визначення складу та оцінки доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи»…………………………………………………………………………..5
1.2.Нормативно-правові засади організації обліку доходів…………………..10
1.3. Класифікація доходів і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку……………………………………………………………………………..12
1.4. Облікова політика підприємства…………………………………………..14
2. Облік доходів на прикладі підприємства ТОВ «Дніпропласт»……………17
2.1. Характеристика підприємства ТОВ «Дніпропласт»……………………...17
2.2 Відображення обліку доходів у звітності ТОВ «Дніпропласт»…………..30
Висновки………………………………………………………………………....32
Список літератури……………………………………………………………….33

Актуальність теми. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 15 "Дохід", згідно з яким дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Мета роботи- дослідити та проаналізувати облік доходів в бухгалтерському обліку.
Об’єкт дослідження: ТОВ «Дніпропласт».
Задачі дослідження:
-розглянути основні вимоги до визначення складу та оцінки доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи»;
- дослідити класифікацію доходів і відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку;
- розглянути облікову політику підприємства;
- показати на прикладі підприємства облік доходів.
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
а) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків та обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
б) сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;
в) сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
г) сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
д) сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено іншим договором;


Курсова робота присвячено обліку доходів звичайної діяльності ТОВ «Дніпропласт».
В першому розділі роботи розглянуто теоретичні основи обліку доходів звичайної діяльності. Встановлено, що відповідно до П(с)Бо №3 звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
Прикладом звичайної діяльності є виробництво та реалізація продукції, розрахунки з постачальниками та замовниками, працівниками, податковими органами, банківськими установами тощо.
До звичайної діяльності підприємства належать також курсові різниці, списання знецінених запасів, переоцінка короткотермінових інвестицій, економічні санкції за господарськими договорами, за порушення податкового законодавства, тобто операції, які супроводжують звичайну діяльність підприємства.
Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій призначені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".
Рахунки даного класу є тимчасовими та використовуються для накопичення даних про доходи за звітний період. У кінці звітного періоду сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".
Різні види доходу від реалізації мають відповідні критерії визнання. У цілому виникнення доходів збігається з моментом, коли надійшли активи або зменшилися зобов'язання. Особливості визнання різних видів доходу від реалізації у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності зумовлено вимогами П(С)БО 15 "Дохід". Для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності підприємства (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76) та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності й надзвичайних подій (за кредитом рахунку 79) призначено Журнал 6. У розділі II Журналу 6 накопичуються аналітичні дані про окремі складові доходів підприємства.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу