*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Методологія документознавства

курсовые работы, делопроизводство

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 183

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ…..………………………………………………………………………… 2
1. Теоретичні основи документування діяльності установи…………..…..4
1.1 Поняття документування …………………………………………………4
1.2 Основні правила складання та оформлення документів…………….. 6
1.3 Вимоги до виготовлення організаційно-розпорядчих документів ….11
1.4 Вимоги до бланків документів………………………………….……….. 13
2. Документування діяльності державних установ………………….…… 18
2.1 Основні правила документування діяльності установи ………….….18
2.2 Прийом, обробка та розподіл документів, що надходять……..…… 25
2.2.1 Прийом і первинна обробка……………………………………..…….. 25
2.2.2 Передача документів………………………………………………..….. 29
2.3 Порядок направлення на виконання і роботи виконавця з документами……………………………………………………………………30
2.4 Правила обробки вихідних документів………………………………… 35
2.5 Організаційні форми роботи з документами …………………………36
Висновок………………………………………………………………………. 39
Список літератури……………………………………………………………. 41
Додатки 1, 2, 3………………………………………………………………….42
Створення в нашій країні правової держави з ефективно працюючими інститутами представницької, виконавчої, судової влади, виробництва, науки і освіти обумовлюється не тільки всебічним і повноцінним юридичним обгрунтуванням їх діяльності, а й формуванням раціональних, конкретних правил і процедур їх функціонування, в тому числі в області роботи з документами. Для зміцнення державності нашої країни раціональне управління документацією може послужити однією з важливих опорних точок зміцнення апарату управління та істотним елементом його стабільності.
Документована інформація становить основу управління, його ефективність значною мірою базується на виробництві та споживанні інформації. У сучасному суспільстві інформація стала повноцінним ресурсом виробництва, важливим елементом соціального і політичного життя суспільства. Якість інформації визначає якість управління, оскільки інформація пронизує всі органи управління.
Інформація фіксується в документах, які надають їй організаційну форму і переміщають її в часі і просторі. Документи і документний інформація лежать в основі управлінських рішень і є їх матеріальним втіленням, забезпечують юридичною силою і тим самим сприяють їх виконанню.
Можна без перебільшення сказати, що якість і ефективність роботи апарату управління багато в чому визначається вмінням відповідних посадових осіб складати і оформляти управлінські документи. По суті справи, організація роботи з документами є координуючим центром конкретного структурного підрозділу, що на практиці означає повну обізнаність про місцезнаходження осіб свого підрозділу, правильне оформлення листування, підготовку організацію телефонних розмов і т.д. Все це особливо необхідно для оперативного виконання термінового завдання керівництва певним посадовим особам закріпленого підрозділу.
У зв'язку з цим метою курсової роботи є вивчення основних правил документування діяльності державних установ.
Основні завдання курсової роботи:
- Аналіз основних правил складання та...
У висновку підведемо основні підсумки курсової роботи.
Документування - регламентований процес запису інформації на папері чи іншому носії, який має юридичну силу. У діловому спілкуванні документування має особливе значення. Дійсно, посилання на яку-небудь усну домовленість або розпорядження може бути спростована або піддана сумніву, але якщо дана домовленість або розпорядження мають форму документа, то посилання на нього обгрунтована юридично. Правила документування встановлюються правовими актами кожної держави або виробляються традицією.
Управлінські документи становлять основу документації організації. Вони мають універсальний характер, створюються органами влади, комерційними та державними організаціями. Управління підприємством неминуче вимагає створення багатьох видів управлінських документів, без яких неможливо вирішувати завдання планування, фінансування, кредитування, бухгалтерського обліку та звітності, оперативного управління, кадрового забезпечення діяльності підприємства і т.п.
Досягнення науки і техніки, бурхливий розвиток науково-технічної революції, що впливають на всю сферу людської діяльності, вимагають подальшого вдосконалення управління, стилю і методів роботи, підвищення якості та ефективності управлінської праці. На початку 3-го тисячоліття кількість електронних документів на підприємстві вже буде вимірюватися мільйонами, тому системи управління електронними документами та архівами стануть однією з найважливіших складових корпоративної інформаційної системи. Одним із шляхів, що забезпечує високу ефективність роботи апарату управління є правильна організація роботи з управлінськими документами. [9]
Таким чином, систематизація знань про сучасний документуванні діяльності установ, що і було метою курсової роботи, може служити як засіб підвищення ефективності управління.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу