*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оцінка ефективності господарювання заводу на прикладі ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»

отчеты по практике, предприятия

Объем работы: 106 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 350 руб.

Просмотров: 129

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
Оцінка ефективності господарювання заводу на прикладі ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»
Вступ…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. Галузь діяльності підприємства ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега», ринок, місія підприємства, економічні умови діяльності………………………………………..
РОЗДІЛ 2. Організаційні засади діяльності підприємства………
РОЗДІЛ 3. Маркетингова діяльність підприємства………………
РОЗДІЛ 4. Виробнича програма та її матеріально-технічне забезпечення……………………………………………………………
РОЗДІЛ 5. Ресурсне забезпечення підприємства…………………
РОЗДІЛ 6. Виробничий процес на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»……………………………………
РОЗДІЛ 7. Доходи і витрати на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»……………………………………
РОЗДІЛ 8. Фінансово-економічна та інвестиційна діяльність…
РОЗДІЛ 9. Діяльність підприємства у сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих.
РОЗДІЛ 10. Плани і перспективи розвитку підприємства………
РОЗДІЛ 11. Формування конкурентних переваг національної економіки..………………………………………………………………
РОЗДІЛ 12. Охорона праці на підприємстві……………………….
Висновки…………………………………………………………………
Список використаних джерел…..……………………………………
Додатки…………………………………………………………………
Вступ…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. Галузь діяльності підприємства ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега», ринок, місія підприємства, економічні умови діяльності………………………………………..
РОЗДІЛ 2. Організаційні засади діяльності підприємства………
РОЗДІЛ 3. Маркетингова діяльність підприємства………………
РОЗДІЛ 4. Виробнича програма та її матеріально-технічне забезпечення……………………………………………………………
РОЗДІЛ 5. Ресурсне забезпечення підприємства…………………
РОЗДІЛ 6. Виробничий процес на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»……………………………………
РОЗДІЛ 7. Доходи і витрати на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»……………………………………
РОЗДІЛ 8. Фінансово-економічна та інвестиційна діяльність…
РОЗДІЛ 9. Діяльність підприємства у сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих.
РОЗДІЛ 10. Плани і перспективи розвитку підприємства………
РОЗДІЛ 11. Формування конкурентних переваг національної економіки..………………………………………………………………
РОЗДІЛ 12. Охорона праці на підприємстві……………………….
Висновки…………………………………………………………………
Список використаних джерел…..……………………………………
Додатки…………………………………………………………………
Метою проходження виробничої практики на підприємстві ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега», є ознайомлення із сучасними формами ведення господарської діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в мінливих ринкових умовах. При цьому необхідно поєднати набуті теоретичні знання із практичними навичками управління економікою підприємства в цілому,а також окремими її елементами.
Основними завданнями виробничої практики на ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега» є:
- ознайомитись із місією (призначенням) підприємства, особливостями і умовами розвитку галузі, яку воно представляє, дослідити ринок на якому працює підприємство і оцінити його перспективність;
- вивчити організаційну структуру підприємства,призначення окремих структурних підрозділів, склад, функції і завдання економічної служби підприємства;
- дослідити механізм формування виробничої програми підприємства і її економічного обґрунтування з боку можливостей ринку, маркетингу, ресурсного забезпечення;
- оцінити кількісний і якісний склад основних фондів,обігових коштів,персоналу, а також фінансових ресурсів;
- ознайомитися із особливостями виробничого процесу на даному підприємстві;
- розглянути порядок формування і методику розрахунку прямих витрат по окремих видах продукції,накладних витрат на здійснення виробничо-господарської діяльності,собівартості та обов’язкових платежів до бюджету;
- ознайомитись із організацією праці на підприємстві та формуванням фонду оплати праці;
- оцінити фінансово-господарський стан підприємства;
- вивчити ефективність діяльності підприємства і перспективи її підвищення за рахунок впровадження інновацій, диверсифікації діяльності, технічного переозброєння тощо.
Інформаційною базою для дослідження діяльності підприємства служить документація ПрАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега». Для здійснення оцінки ефективності господарювання заводу на ринку використовуємо такі основні документи: , статут...
1. Амосов О.Ю. Оцінка потенціалу конкурентоспроможності як основного аспекту розвитку підприємства / О.Ю. Амосов // Проблеми економіки – 2011. - №3 – С. 79-83.
2. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник. – К.: ДВ “Професіонал”, 2004. – 240 с.
3. Вихрущ В.П. Бізнес-план – основа успіху. Тернопіль.: Лілея, 1996.
4. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
5. Гура В.Л. Аналіз трактувань поняття «потенціал підприємства» / В.Л. Гура // Вісник ХНУ. Економічні науки – 2007. - №2 – С.49-53.
6. Загородній А.Г., Коваль З.О. Управління взаємозв'язками підприємства зі споживачами продукції: Монографія. - Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2008. - 364с.
7. Мокроусова Т. О. Фактори підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів / Т. О. Мокроусова // Формування ринкових відносин в Україні – 2005. - №10 – С. 91-100.
8. Нагірна Л.В. Конкурентний потенціал підприємства – основа забезпечення його конкурентних переваг / Л.В.Нагірна // Зб. наук. пр. «Економіка: проблеми теорії та практики». – 2010. – Випуск 262. – С. 444–448.
9. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч.посібник. – 2-ге вид. – К.:КНЕУ, 2005.
10. Партин Г.О. Системно-орієнтоване управління витратами промислового підприємства: монографія / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. - Л.: ЗУКЦ, ПП НВФ "Біарп", 2011. - 200 с.
11. Плікус І.Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація / І. Й. Плікус // Фінанси України-2012. - №4 - С. 91 – 104.
12. Покропивний С.Ф., Колот В.М., “Підприємництво: стратегія, організація, ефективність”: Навчальний посібник.- Київ, КНЕУ, 1998р.
13. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. “Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування”, КНЕУ, 2002.
14. Попович П.Я. «Економічний аналіз та аудит на підприємстві», Тернопіль. Економічна думка, 2000.
15. Поповіченко...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу