*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка та проектування пристроїв на основі модуля RFID-RC522 для вирішення поставлених прикладних завдань в учбових лабораторіях кафедри КІ

дипломные работы, программирование и информатика

Объем работы: 99 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 239

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Содержание
Литература
Заказать работу
ВСТУП 7
РОЗДІЛ 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 9
1.1 Система контролю і управління доступом 9
1.2 Кодування даних транспондерів 12
1.3 Антиколізія 13
1.4 Приклад проектування базової групи платформи транспондерів 16
1.5 Результати проведення випробування транспондер на ПАР 20
1.6 Пристрої ідентифікації доступу 21
1.7 Пристрої контролю й керування доступом 23
1.8 Мережеві системи 24
1.9 Автономні системи 26
РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА АПАРАТНОЇ ПІДСИСТЕМИ 31
2.1 Апаратна платформа Arduino 31
2.2 Arduino Uno 33
2.3 Огляд модуля FRID – RC522 39
2.3.1 ISO cтандарти 40
2.4 SPI — послідовний периферійний інтерфейс 42
2.5 Опис сервопривода Tower Pro sg90 45
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ ПІДСИСТЕМИ 48
3.1 Середовище розробки Arduino 48
3.2 Створення найпростішого прикладу в середовищі Arduino 53
3.3 Автономні системи контролю і управління доступом 55
3.2 Мережеві системи контролю і управління доступом 55
3.3 Опис роботи програмного забезпечення 56
РОЗДІЛ 4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 62
4.1 Розрахунок витрат на розробку та впровадження проектного рішення 62
4.2 Розрахунок часу на створення 63
4.3 Розрахунок кошторису капітальних витрат на обладнання 68
4.4 Розрахунок виробничої площі робочих місць розробників та вартість основних фондів 69
4.5 Нарахування амортизаційних відрахувань 70
4.6 Визначення розміру заробітної плати зайнятих у проекті 70
4.7 Розрахунок витрат на електроенергію 72
4.8 Визначення витрат на сировину і матеріали 72
4.9 Розрахунок собівартості розробки 73
4.10 Розрахунок ціни 74
4.11 Розрахунок техніко-економічних показників на розробку 74
РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 77
5.1. Оцінка стану охорони праці на підприємстві 77
5.2 Аналіз стану пожежної безпеки 79
5.3 Виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів 81
5.4 Безпека в надзвичайних ситуаціях 84
5.5 Заходи щодо поліпшення охорони праці та пожежної безпеки 88
ВИСНОВКИ 90
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ...
Система контролю і управління доступом (СКУД) - це сукупність технічних засобів та організаційних заходів, що дозволяють контролювати доступ до об'єктів СКУД і відстежують переміщення людей по території, що охороняється. В даний час, СКУД визнані одним з найбільш ефективних методів вирішення завдань комплексної безпеки для об'єктів.
Дивлячись на неухильне зростання інтересу до СКУД і перспективу широкого їх застосування в найближчому майбутньому, не слід забувати, що СКУД лише спрощує процес ідентифікації, економить час і підвищує ефективність роботи служб безпеки підприємства, але, при цьому, все одно вимагає контролю з боку людини. Від рівня ймовірних загроз і поставлених перед системою завдань, залежить необхідність підбору оптимального співвідношення між людьми і технічними ресурсами системи.
Arduino - це відкрита програмована апаратна платформа для роботи з різними фізичними об'єктами і являє собою просту плату з мікроконтролером, а також спеціальне середовище розробки для написання програмного забезпечення мікроконтролера.
Arduino може використовуватися для розробки інтерактивних систем, керованих різними датчиками і перемикачами. Такі системи, в свою чергу, можуть управляти роботою різних індикаторів, двигунів та інших пристроїв. Проекти Arduino можуть бути як самостійними, так і взаємодіяти з програмним забезпеченням, що працює на персональному комп'ютері (наприклад, додатками Flash, Processing, MaxMSP). Будь-яку плату Arduino можна зібрати вручну або ж купити готовий пристрій; Середовище розробки для програмування такої плати має відкритий вихідний код і повністю безкоштовна тому вибрана тематика ДП є актуальною.
Для повного розкриття вибраної теми були поставлені наступні завдання:
- провести аналіз існуючих систем та рішень системи контролю і доступу, виділити основні функціональні вимоги до них, дати порівняльну характеристику;
- розглянути принципи роботи модуля RFID, плати Arduino Uno;
- дати рекомендації по розгортанню систем контролю і...
1. " Основи охорони праці ".Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.: Каравела,2012.−384 с.
2. " Основи охорони праці: підручник ". В.Ц.Жидецький. Львів "Афіша", 2005, -320с.
3. " Основи охорони праці ".Сєріков Я.О. Харків " ХНАМГ",2007,-227с.
4. "Охорона праці. Навчальний посібник. " Третьяков O.B. - К., 2010. - 167 с.Бондарев В.М.
5. Гмурман А.И. Информационная безопасность. М.: «БИТ-М», 2004 г.
6. Дъяченко С.И. Правовые аспекты работы в ЛВС. СП-б, «АСТ», 2002 г.
7. Диффи У., Хеллман М. Защищенность и имитостойкость. // ТИИЭР. – 1979. – Т.67, №3. – С.71-109.
8. Ермаков С.М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. - М.: Наука, 1975. - 472с.
9. Ермаков С.М., Михайлов Г.А. Курс статистического моделирования. - М.: Наука, 1975. - 320с.
10. Круковский М.Ю. Методология построения композитных систем документооборота // Математичні машини і системи. – 2004. – № 1. – С. 101 – 114.
11. Круковский М.Ю. Критерии эффективности систем электронного документооборота// Системи підтримки прийняття рішень. Теорія і практика – 2005. – 204С. 107 – 111с.
12. Круковский М.Ю. Модель документооборота. // Информационные технологии в XXI веке. – 2004.- 207. 92 -104с.
13. Стандарт України “Захист інформації. Технічний захист інформації.
Основні положення”, затверджений наказом Держстандарту від 11.10.2006, № 423.
14. Теслер Г.С. Новая кибернетика.- Киев: Логос, 2004. – 401с.
15. Теслер Г.С. Новая кибернетика.- Киев: Логос, 2006. – 427с.
16. Закон України від 23 09 1992 г. N 3523-I,
17. Когут Ю. И. Безопасность фирмы. – Безопасность информации, 1996, № 3.
18. Хорошко, А. А. Чекатков Методи й засоби захисту інформації В. А.
Юніор 2003 400 с
19. Черчхауз Р. Коды и шифры, Юлий Цезарь, «Энигма», и Интернет/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2005. – 320с.
20. Фролов Г. Тайны тайнописи. – М., 1992. – 124с. МФ МОСУ, 2000.
21. A Statistical test Suite for Random and Pseudorandom Number generators for Cryptographic Applications. NIST Special Publication...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу