*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Функціональне призначення документів

дипломные работы, делопроизводство

Объем работы: 65 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 150

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Науково-методичні основи документа …………. ………….…….….5
1.1. Поняття, сутність та ознаки документа . ……………….…………………5
1.2. Властивості та види документів ……………………………..…………..13
Розділ 2. Характеристика функціонального призначення документів ……..24
2.1. Характеристика загальних та спеціальних функцій документа ….……..29
2.2. Особливості функціонального призначення документів ..……………. 35
Розділ 3. Розвиток функціонального призначення документів …....………. 42
3.1. Функціональне призначення документів із застосуванням сучасних інформаційних технологій ………………………………………………………...42
3.2. Розвиток функцій документа на базі сучасних інформаційних технологій ………………………………………………........................................................... 51
Висновки………………………………………………………………………….61
Список використаних джерел…………………………………………………...64
Додатки…………………………………………………………………………...67
Вступ……………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Науково-методичні основи документа …………. ………….…….….5
1.1. Поняття, сутність та ознаки документа . ……………….…………………5
1.2. Властивості та види документів ……………………………..…………..13
Розділ 2. Характеристика функціонального призначення документів ……..24
2.1. Характеристика загальних та спеціальних функцій документа ….……..29
2.2. Особливості функціонального призначення документів ..……………. 35
Розділ 3. Розвиток функціонального призначення документів …....………. 42
3.1. Функціональне призначення документів із застосуванням сучасних інформаційних технологій ………………………………………………………...42
3.2. Розвиток функцій документа на базі сучасних інформаційних технологій ………………………………………………........................................................... 51
Висновки………………………………………………………………………….61
Список використаних джерел…………………………………………………...64
Додатки…………………………………………………………………………...67
Актуальність теми. Документ являє собою систему – велику кількість закономірно пов’язаних одне з одним елементів і частин, як цілісне утворення. Функціональність документа, тобто його призначення для передачі інформації в просторі і часі. Документ – поліфункціональний об’єкт, тобто він виконує багато загальносистемних і специфічних функцій, обумовлених різноманітністю потреб суспільства в інформації, знаннях. Саме здатність документа, виконувати свої функції дозволяє розглядати його як джерело інформації, засіб соціальної документної комунікації. З точки зору структурно-функціонального підходу документ - це умовне означення певної групи об'єктів штучного походження, які мають певні властивості й виконують відповідні функції. У залежності від виду документ може мати певну кількість властивостей, які відрізняють його від інших об'єктів, і залежно від ситуації обумовлюють його функціональне призначення. Соціальна природа документа найтіснішим чином пов'язана з функціями документа. Функції документа зумовлені його суспільно-практичними цілями і завданнями, є похідними від них. Функції документа безпосередньо пов'язані з функціями інформації, які документ переймає на себе після фіксації цієї інформації на матеріальному носієві. Оскільки соціальна інформація орієнтована на задоволення різних людських потреб, тобто багатофункціональна, остільки і документ також може вважатися багатофункціональним. Мета роботи - дослідити функціональне призначення документа та його розвиток в умовах інформаційного суспільства. Мета визначає завдання роботи: - висвітлити науково-методичні основи документа; - розглянути загальні та спеціальні функції документа; - дати характеристику функціонального призначення; - визначити напрями розвитку функціонального призначення в умовах інформаційного суспільства. Об’єктом дослідження є функції документів. Предметом дослідження є функціональне призначення документів. Інформаційним підґрунтям дослідження слугують праці вітчизняних і зарубіжних вчених,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу