*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Виконавча Гілка Влади: Теоретичний Аспект

дипломные работы, право

Объем работы: 92 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 550 руб.

Просмотров: 139

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заказать работу
ВСТУП.................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .………..………………………………………..…… 7
1.1. Теоретико-правові засади сутності виконавчої влади………………..…... 7
1.2. Історико-правові аспекти становлення виконавчої влади………............. 24

РОЗДІЛ 2. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ …………...…………………………......……...…… 31
2.1. Правові принципи організації та функціонування виконавчої влади……………………………………………………………………...….…. 31
2.2. Функції виконавчої влади у правовій державі……………………….… 47

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ……………………………………..…. 56
3.1. Проблемні аспекти у сфері виконавча влада в Україні ………...………. 56
3.2.Імплементація міжнародних стандартів у сфері виконавчої влади в національне законодавство………………………………………………...….. 69
ВИСНОВКИ......................................................................................................... 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.………………………...………… 83
ВСТУП.................................................................................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ .………..………………………………………..…… 7
1.1. Теоретико-правові засади сутності виконавчої влади………………..…... 7
1.2. Історико-правові аспекти становлення виконавчої влади………............. 24

РОЗДІЛ 2. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ …………...…………………………......……...…… 31
2.1. Правові принципи організації та функціонування виконавчої влади……………………………………………………………………...….…. 31
2.2. Функції виконавчої влади у правовій державі……………………….… 47

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ……………………………………..…. 56
3.1. Проблемні аспекти у сфері виконавча влада в Україні ………...………. 56
3.2.Імплементація міжнародних стандартів у сфері виконавчої влади в національне законодавство………………………………………………...….. 69
ВИСНОВКИ......................................................................................................... 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.………………………...………… 83
Актуальність теми дослідження. Курс, узятий Україною, на побудову правової держави, поставив вимогу реформування інститутів виконавчої влади. Сучасний стан її функціонування характеризується тим, що рівень її організуючого впливу на суспільні процеси не відповідає потребам динамічного розвитку громадянського суспільства, формування соціально орієнтованої ринкової економіки. Недосконалість виконавчої влади суттєво знижує здатність держави ефективно регулювати суспільні відносини, перешкоджає реалізації прав та свобод людини і громадянина, послаблює режим законності.
Однією з причин, які породжують кризу виконавчої гілки влади, є брак її досконалого правового регулювання, що сягає в минуле. За весь період панування радянської влади так і не було сформовано належної нормативно-правової бази, яка організаційно й функціонально закріплювала б статус виконавчих органів.
Ще й до цього часу не прийнято низку законів про виконавчу владу, незважаючи на те, що ці питання давно стоять на порядку денному.
Водночас пошуки законодавчої моделі устрою виконавчої влади відбуваються за відсутності належних наукових досліджень, які визначили б, зокрема, соціально-правову природу, призначення, особливості виконавчої влади, її місце в механізмі поділу державної влади.
Слід відзначити, що термін „виконавча влада”, який широко застосовується нині, протягом значного часу був фактично вилучений з наукового правового теоретичного обігу, оскільки домінувала теорія поєднання в радах законодавчої і виконавчої влади. Незважаючи на існуючі праці вчених з названої проблематики, ще й до сьогодні не існує обґрунтованого загальнотеоретичного підходу до дослідження феномену виконавчої влади.
Своєчасність і необхідність наукового аналізу виконавчої влади підтверджується конституційно-правовим реформуванням в Україні, важливим наслідком якого має стати суттєва зміна статусу органів цієї влади.
Актуальність дослідження зумовлюється ще й тим, що одним із напрямків свого розвитку Україна визначила...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу