*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Оптимізація процесів прийняття рішень в умовах невизначеності при плануванні транспортних перевезень

курсовые работы, Разное

Объем работы: 63 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 800 руб.

Просмотров: 80

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заключение
Заказать работу
АНОТАЦІЯ 3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 4
1 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 6
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 6
НА ОСНОВІ SS-МЕТОДУ 6
ДЕРЕВО РІШЕНЬ ДЛЯ ЧІТКИХ ЗНАЧЕНЬ МАТРИЦІ ВИТРАТ 18
2 ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ІЗ ВРАХУВАННЯМ НЕЧІТКИХ ЗАТРАТ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ SS-МЕТОДУ 19
ДЕРЕВО РІШЕНЬ ДЛЯ НЕЧІТКИХ ЗНАЧЕНЬ МАТРИЦІ ВИТРАТ 51
3 КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 52
3.1 Класичні критерії 52
3.1.1 Мінімаксний критерій 52
3.1.2 Критерій Байєса-Лапласа 53
3.1.3 Критерій Севіджа 53
3.2 Похідні критерії 54
3.2.1 Критерій Гурвіца 54
3.2.2 Критерій Ходжа-Лемана 55
3.2.3 Критерій Гермейєра 56
3.2.4 Критерій Добутків 57
3.3 Аналіз результатів застосуваня критеріїв прийняття рішень 58
ВИСНОВКИ 59
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 60
Метою виконання даної курсової роботи є детальне ознайомлення з методами прийняття рішень. На прикладі транспортної задачі необхідно розглянути, дослідити та проаналізувати увесь процес прийняття рішень у визначених умовах та в умовах невизначеності з урахуванням зовнішніх впливів. Необхідно дослідити та використати різні критерії для прийняття рішень. Всі розрахунки проводяться в декілька етапів :
1. Розв’язок транспортної задачі для чітких значень матриці витрат на основі ss–метода(блок-схема алгоритму, програма, оптимальне рішення);
2. Розв’язок транспортної задачі для нечітких значень матриці витрат при 3-х зовнішніх умовах на основі ss–метода (на кожному з етапів при виборі найкращого рішення застосовується критерій , що зазначений у варіанті );
3. Опис та аналіз класичних і похідних критеріїв прийняття рішень та результатів їх застосування;
4. Побудова дерев рішень для чітких та нечітких значень матриці виграшів.
Під час виконання курсової роботи була розв’язана задача пошуку мінімальних витрат для чітких значень матриці витрат. На другому етапі – пошуку мінімальних витрати для нечітких значень матриці витрат при трьох зовнішніх умовах.
Вирішення цих задач складалося з декількох етапів. Спочатку знаходили базове рішення за допомогою методу північно-західного кута. Потім для початкового рішення знаходимо альтернативні рішення, які зменшують витрати на перевезення. Серед цих рішень обираємо те, яке максимально зменшує витрати. Це альтернативне рішення обирається за базове для наступного етапу. И так ми перераховуємо доки не знайдемо найоптимальніше рішення. При розв’язані задачі з нечіткими значеннями був застосований такий же алгоритм, але при вирішені оптимального результату були застосовані різні критерії, оцінки порівняння результатів яких і дало змогу визначити оптимальний результат.
Курсовий проект дає змогу побачити як застосовується на практиці теоретичні знання з курсу “Теорія прийняття рішень”. Треба зазначити, що методологія ґрунтується на виборі стратегій прийняття рішень та на теорії корисності.
В результаті роботи над курсовим проектом були засвоєні теоретичні відомості про класифікацію систем підтримки прийняття рішень, математичних методів, критеріїв та алгоритмів. При застосуванні отриманих знань було розв’язано актуальну транспортну задачу, та проаналізовано отримані результати. Було досліджено вплив вагових коефіцієнтів деяких критеріїв, а також проаналізовано основні класичні та похідні критерії, та їх вплив на обрання оптимального рішення.
При виконані цього проекту я користувалася середовищем MATLAB 7.11.0, Excel 2007. Виконання курсової роботи дало можливість поглибити знання з «Теорії прийняття рішення».

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу