*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка інформаційної пісистеми обліку обладнання середної загальноосвітньої школи №78 м.Кривий Ріг

отчеты по практике, программирование и информатика

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 118

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ №78 ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ І МЕТОДАМИ
КЕРУВАННЯ, ЩО ІСНУЮТЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №78,
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ
ШКОЛІ №78 ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ,
НАЯВНІСТЬ СЛУЖБИ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ,
ЛОКАЛЬНИХ І ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ
3.1 Структура і функціональні можливості інформаційних систем
3.2 Характеристика існуючої у загальноосвітній школі №78 технології збору, передачі і обробки інформації
4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ УПРОВАДЖЕННЯ
НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ПЕРСПЕКТИВНИХ РОЗРОБОК,
СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЮВАННЯ ІСНУЮЧИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №78
4.1 Обґрунтування необхідності впровадження
4.2 Вибір програмного забезпечення для розробки інформаційної підсистеми обліку обладнання середньої загальноосвітньої школи №78
5 ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДОВИХ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДСИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
6. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕХНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
І ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПІДСИСТЕМИ
ОБЛІКУ ОБЛАДНАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №78
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Інформаційна система об'єднує в собі процеси створення, обробки, відправки, передачі, отримання, зберігання, використання і списання інформації, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності і у разі потреби з підтвердженням факту отримання таких документів [1].
Запровадження інформаційних систем в учбових закладах підвищують ефективність облікових процесів підприємства.
На відміну від документів на паперових носіях зі своїми жорсткими рамками, статичною формою і обмеженими можливостями, перехід до динамічних цифрових електронних документів забезпечує особливі переваги в створенні, загальному використанні, розповсюдженні і збереженні інформації.
Електронні документи можуть одночасно використовуватися співробітниками однієї робочої групи, відділу або підприємства. Доступ до них здійснюється протягом декількох секунд [2].
Інформаційна система дозволяє враховувати нові можливості по обробці електронних документів, а також містить інтерфейс, що дозволяє ефективно управляти потоком інформації учбового закладу.
Метою звіту з переддипломної практики є проектування інформаційної підсистеми обліку обладнання середньої загальноосвітньої школи №78.
Актуальність. Застосування спеціальних інформаційних систем істотно підвищує ефективність діяльності учбових закладів і зменшує трудомісткість опрацьовування документів і витрати часу, які є невідкладною проблемою вдосконалення діяльності учбових закладів.
Дана система дозволить швидко і наочно автоматизувати процеси обліку обладнання середньої загальноосвітньої школи №78.
Об'єкт переддипломної практики: загальноосвітня школа №78, м. Кривий Ріг.
Предмет переддипломної практики: інформаційна підсистема обліку обладнання.
Під час проходження практики у загальноосвітній школі №78 було виявлено необхідність створення підсистеми обліку обладнання, яке надасть школі наступні переваги:
- посилення контролю за існуючим обладнанням у школі;
- прискорення пошуку інформації про існуюче обладнання...
Після проходження переддипломної практики можна зробити наступні висновки:
1. Загальноосвітня школа №78 здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством: виконанням відповідних статей Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мову", Комплексною програмою розвитку освіти м. Кривий Ріг на 2011-2015 рр., наказами, листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інструкцією "Про ведення ділової документації у загальноосвітніх навчально-виховних закладах", Положенням про середній загальноосвітній заклад, керувався власним Статутом. Формування шкільної мережі – одне з основних завдань школи.
2. Методична робота в школі спрямована на стимулювання творчості вчителя й формування в нього потреби в самовдосконаленні й саморозвиткові. Система методичної роботи з педагогами включає індивідуальні, групові, загальношкільні форми її організації, які взаємодіють і доповнюють одна одну.
Питання реалізації науково-методичної проблеми обговорювалися на засіданнях педагогічної ради, науково-методичної ради, нарадах при директорові, засіданнях ШМО, науково-методичних семінарах.
Різні форми методичної роботи дають змогу кожному педагогові поділитися перемогами або поразками у роботі з методичної теми, над якою працює педколектив, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів-новаторів тощо.
3. Загальноосвітня школа №78 оснащена наступним програмним забезпеченням:
- операційна система Microsoft Windows 7 (F2C-00545); Домашня базова; 32-bit; Російський; 1 користувач, DVD; BOX;

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу