*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасний розвиток міжнародної електронної торгівлі

курсовые работы, Эконометрия

Объем работы: 66 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 106

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ
Розділ І. Теоретичні основи дослідження міжнародної електронної торгівлі
1.1 Суть міжнародної електронної торгівлі
1.2 Форми міжнародної електронної торгівлі
Розділ ІІ. Сучасні тенденції розвитку міжнародної електронної торгівлі
2.1 Розвиток інформаційних технологій як основи електронної торгівлі
2.2 Міжнародне поширення електронної торгівлі
Розділ ІІІ. Використання міжнародного досвіду електронної торгівлі в Україні
3.1 Поширення Інтернету та регуляторні умови електронної торгівлі в Україні
3.2 Конкурентні переваги та ризики міжнародної електронної торгівлі в Україні
Висновки
Список використаних джерел
Створення, формування та розповсюдження всесвітньої мережі Інтернет, стрімкий розвиток інформаційних технологій зробили помітний вплив на розвиток усієї світової економіки, забезпечуючи в роки сприятливої економічної кон'юнктури високі темпи зростання валового внутрішнього продукту.
Електронна торгівля зайняла свої позиції в системі світо-господарських взаємовідносин, сприяючи глобалізації економіки, підвищенню ефективності національних господарств та більш повному задоволенню потреб споживачів.
Зростаюче використання електронної торгівлі радикально трансформує міжнародну торгову практику, замінюючи традиційну торгівлю альтернативними електронними системами. Разом з тим в Україні електронна торгівля, на відміну від розвинених країн , тільки переходить від початкового до розвиненого етапу, що вимагає поглибленого вивчення зарубіжного досвіду в даній сфері для стимулювання її розвитку.
Тенденція до глобалізації досягає в Інтернеті свого завершення: практично всі національні, регіональні та галузеві інформаційні системи прагнуть інтегруватися до його мережі .
Сьогодні особливо у розвинених країнах зростає кількість онлайнових операцій (операцій, що здійснюються за допомогою електронних мереж), великі, середні та малі підприємства починають застосовувати новітні технології для підвищення ефективності своїх систем управління та виробництва.
Таким чином, суспільство переходить на якісно новий етап розвитку, де визначальну роль відіграє інформація та сучасні інформаційно-комунікаційні технології.
В даний час питання формування і розвитку ринку е-комерції глибоко вивчаються зарубіжними і вітчизняними дослідниками, привертають увагу бізнесменів, незалежно від розмірів їхнього власного бізнесу.
Така потреба зумовлюється необхідністю вивчення досвіду, оцінювання перспектив міжнародної електронної торгівлі та можливості її використання у практиці підприємств різних країн, зокрема України, де вкрай актуальним є пошук шляхів підвищення ефективності бізнесу та...
1. Паньков В.С. Электронная торговля в мировой экономике: опыт, императивы и возможности для России / В.С. Паньков, П.С. Ушанов // Экономика ХХІ века. - 2008. -№ 8.-С. 79-106.
2. Большая энциклопедия: В 62 томах / Т60 - М.: ТЕРРА, 2006. - 592 с
3. Балабанов И.Т. Электронная коммерция: учеб. пособие | И.Т. Балаба¬нов. - СПб., 2001. - 335 с
4. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=851-15
5. Об электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://providers.by/zakony/ob-elektronnom-dokumente-i- elektronnoj -cifrovoj -podpisi/
6. Об электронной торговле: Проект Федерального Закона РФ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.inte
et-law.ru/law/projects/e-torg.htm
7. Порядок засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 680 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/680-2004-%D0%BF
9. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-ІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
10.Summer A. E-Commerce / A. Summer, Gr. Dunkan // NYH Publishing. - 1999. - 263 p.
11. Царев В.В. Электронная коммерция: учебник для ВУЗов / В.В. Царев, А.А. Кантарович. - СПб.: Питер, 2002. - 320 с.
12. Болдир Г.М. Моделі поведінки торгово-промислової палати як інформаційного агента в системі взаємодії бізнесу та влади / Г.М. Болдир // Вісник економічної науки України. - 2009. - №1. - С. 39-43.
13. Poon S. Determinants of Small Business Inte
et Usage: A Multi-method Investigation of Perceived Benefits / S.Poon // 10th Inte
ational Electronic Commerce Conference, Bled, Slovenia, Mode
a Organizacija, 1999. - P. 465-483.
14. Steyer...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу