*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Форми і системи бухгалтерського обліку та їх вплив на формування управлінської інформації

дипломные работы, бухгалтерский учет и аудит

Объем работы: 95 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 102

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 2
РОЗДІЛ І. Становлення та розвиток форм бухгалтерського обліку 4
1.1. Історичні аспекти становлення та розвитку бухгалтерського обліку 4
1.2. Економічна сутність поняття «форма обліку» та його значення в формуванні облікової інформації 32
1.3. Особливості міжнародного досвіду застосування форми бухгалтерського обліку 34
РОЗДІЛ ІІ. Стан та удосконалення форм бухгалтерського обліку в Україні 40
2.1. Зміст, стан та порядок застосування різних форм бухгалтерського обліку в Україні 40
2.2. Особливості та механізм використання форм бухгалтерського обліку 45
2.3. Переваги та недоліки різних форм бухгалтерського обліку та їх можливе удосконалення 65
РОЗДІЛ ІІІ. Формування управлінської інформації в системі бухгалтерського обліку 73
3.1. Порядок формування управлінської інформації в системі бухгалтерського обліку 73
3.2. Вплив застосування форм бухгалтерського обліку на формування управлінської інформації 80
3.3. Впровадження досвіду зарубіжних країн на удосконалення форм бухгалтерського обліку в вітчизняній практиці 82
ВИСНОВКИ 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91
ДОДАТКИ 93
Раціональна організація обліково-аналітичної роботи на підприємстві передбачає застосування ефективної форми бухгалтерського обліку, його технічної оснащеності.
Кожне підприємство самостійно обирає відповідну форму обліку, враховуючи конкретні умови та особливості господарської діяльності й технології обробки облікових даних. Вибір форми обліку зумовлюється також обсягами облікових робіт, їх складністю, наявністю кваліфікованих кадрів бухгалтерів, можливостями використання автоматизованих систем обробки даних, обчислювальної техніки. Саме цим визначається актуальність теми роботи.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень і визначення основних підходів до формування інформаційної системи обліку, її використання для покращання процесу підготовки проектів управлінських рішень, контролю й аналізу їх ефективності на різних рівнях ієрархії управління, а також дослідження впливу форми бухгалтерського обліку на формування управлінської інформації в обліку.
Виходячи з поставленої мети, виділені наступні завдання роботи:
• Дослідити процес становлення та розвитку бухгалтерського обліку;
• Визначити економічну сутність поняття «форма обліку»;
• Дослідити особливості міжнародного досвіду застосування форм бухгалтерського обліку;
• Розглянути порядок та механізм застосування основних форм бухгалтерського обліку в Україні;
• Визначити основні переваги та недоліки різних форм бухгалтерського обліку;
• Визначити порядок формування управлінської інформації в системі бухгалтерського обліку та впливу не цей процес форми обліку.
Предметом дослідження в даній роботі є форми бухгалтерського обліку.
Об’єктом дослідження є вплив форм бухгалтерського обліку на формування управлінської інформації.
Питання вибору певної форми бухгалтерського обліку розглядаються, перш за все, в законодавчих документах.
Проблеми розвитку форм бухгалтерського обліку відображено в працях Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, В.М. Пархоменко, В. Г. Швеця та інших.
Проте, залишаються...
На основі проведеного в даній роботі дослідження форм бухгалтерського обліку можна зробити наступні висновки.
Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід'ємною складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дала однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік був викликаний до життя самою господарською діяльністю людини.
Поява бухгалтерського обліку пов’язана із загальним прогресом людського суспільства: виникненням мови, писемності, рахування. Крім того, є й матеріальні причини становлення обліку. Розпад родового строю, поява приватної власності виділіли індивіда із общини й зробили йог осамостійним суб’єктом економічних відносин. Розвиток обліку відбувається паралельно розвитку економічних відносин.
Бухгалтерський облік, який сформувався у відповідний історичний період, не виник взагалі. Він формувався на різних територіях різними народами, а потім різними державами. Сьогодні, маючи єдину історично відпрацьовану методологічну основу обліку, яка базується на подвійному записі, рахунках та балансі в різних регіонах та континентах присутній свій національний колорит облікової культури. Навіть стандартизація облікових процесів не може цьому завадити. Таким чином, це ще раз підтверджує те, що розвиток і вдосконалення бухгалтерського обліку відбувалось поступово, можливо і стихійно, в різних країнах. Що до Європи то тут беззаперечно головне місце належить Італії як історичному методологічному центру облікової культури. Але в ніякому разі не винахіднику сучасної бухгалтерії (балансу, рахунків, подвійного запису).
Однією з найважливіших передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерського обліку.
Форма бухгалтерського обліку - це певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад бухгалтерського обліку.
Форми бухгалтерського обліку постійно...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу