*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Переклад медичної термінології у галузі педіатрії

курсовые работы, Разное

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 159

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1 Дослідження медичної термінології у німецькій мові 5
1.1. Становлення та розвиток медичної термінології 5
1.2. Структурно-семантичний аналіз медичних термінів 8
1.3. Проблема вивчення медичної термінології у сучасній лінгвістиці 14
Розділ 2 Особливості перекладу медичних термінів у галузі педіатрії 17
2.1.Основні труднощі перекладу медичних термінів 17
2.2 Переклад термінів –епонімів в галузі педіатрії 20
2.3 Сучасний рівень підготовки медичних перекладачів 22
Висновки 26
Список використаних джерел 28

Актуальність дослідження. Гострий інтерес до медичної термінології у сучасній лінгвістиці зумовлений, в першу чергу,стрімким розвитком медицини та міжнародною інтеграцією в цій галузі. Виникнення великої кількості нових термінів у різних сферах сучасних новітніх технологій ускладнюють процес спілкування та спонукають лінгвістів до більш прискіпливого вивчення медичної термінології. Хоча у міжнародному медичному середовищі англійська мова зберігає домінуюче положення, німецька медична терміносистема також потребує прискіпливого вивчення та дослідження. У сучасній лінгвістиці виникає необхідність дослідження засобів перекладу та трансформацій, які застосовуються при передачі термінів німецької мови на українську. Важливим аргументом є також вивчення структури термінів та їх використання у різних контекстах.
Актуальність нашої роботи полягає у важливості розгляду медичних термінів у галузі педіатрії, вивчення структурно-семантичних особливостей медичного терміну у сучасній німецькій мові та недостатньому дослідженні німецьких медичних термінів.
Об’єктом нашого дослідження є медична термінологія у галузі педіатрії.
Предметом дослідження є структурні особливості медичного терміну та специфіка перекладу німецьких медичних термінів на українську мову на матеріалі анотацій у галузі педіатрії.
Мета роботи - дослідити особливості функціонування та складнощі перекладу німецьких медичних термінів у галузі педіатрії .
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання конкретних завдань:
- детальний опис медичної терміносистеми німецької мови у галузі педіатрії;
- дослідити місце медичних термінів у сучасній лінгвістиці;
- дати характеристику основним труднощам при перекладі медичних термінів з німецької мови на українську та навести шляхи їх подолання.
Наукова новизна дослідження полягає у розгляді особливостей та складнощів, що виникають при перекладі німецьких медичних термінів на українську мову.
Теоретична значущість полягає у аналізі сучасного стану...
Отже, за результатами дослідження ми можем зробити висновки, що Новітні відкриття в медичній науці, застосування та розроблення сучасних медичних приладів, апаратів, інструментів – усе це зумовлює не лише швидкі темпи розвитку медичного назовництва, а й зростання кількості нових термінів у всіх галузях медицини.
У дослідженні ми розглянули труднощі та особливості при перекладі медичних термінів у галузі педіатрії. Особливу увагу лінгвістів та перекладачів привертають медичні терміни, оскільки їх кількість постійно зростає. Важливим фактором є також вивчення структури термінів та їх використання у різних контекстах.
У дослідженні ми дійшли висновків, що медична термінологія - це система понять, які позначають стани та процеси, що протікають у людському організмі, хвороби та їхні прояви, методи діагностування, профілактики та лікування захворювань, медичне обладнання, лікарські засоби та ін.
Ми виявили, що Медична термінологія має свої специфічні особливості, а саме:
• в основі багатьох німецьких медичних термінів лежать латинські та грецькі корені, що робить їх інтернаціональними;
• медичні терміни характеризуються такими особливостями як наявність дефініції, максимальна абстрактність, моносемічність, відсутність експресії та емоційного забарвлення, стилістична нейтральність, співвіднесеність зі спеціальними поняттями та сувора логічність;
• для поповнення термінології часто використовуються терміни-епоніми.
Через деякі розбіжності у граматичних, синтаксичних та морфологічних будовах двох мов дуже часто доводиться при перекладі використовувати різного роду трансформації.
Перетворення, що здійснюються у процесі перекладу, поділяються на чотири елементарні типи: 1) перестановка; 2) заміна; 3) додавання; 4) вилучення.
Ці види перетворень можуть поєднуватися один з одним, набуваючи при цьому характеру складних, комплексних трансформацій. Дослідивши чотири види трансформацій можна зробити висновки, що через стислість німецьких термінів при...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу