*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Феноменологія поняття суд

рефераты, Юриспруденция

Объем работы: 12 стр.

Год сдачи: 2014

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 86

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………….…………………3
Витоки поняття суд…….……………………………………………………......4-6
Правові джерела………………………………………………………………….7-11
Висновок………………………………………………………………………….12
Список використаної літератури………………………………………………..13
Роки незалежності Української держави відзначені бурхливим процесом наукового дослідження історії національного державного та правового життя. Інтерес до історії національного права викликаний прагненням ліквідувати «білі плями», чиє виникнення та існування певною мірою було пов’язане з тривалими попередніми заборонами ідеологічного характеру щодо дослідження українського права; іншим чинником, що зумовив інтерес до правового минулого, стало усвідомлення необхідності відтворити об’єктивну, неупереджену картину еволюції національної судової системи. У цьому зв’язку аналіз судової системи та судового процесу на українських землях Київської Русі і Великого князівства Литовського є корисним і актуальним у декількох аспектах. Важливим чинником необхідності
звертання до історії української правової системи є той факт, що цей період був визначальним для формування українського права як європейського за змістом і спрямованістю. Актуальність також вбачаємо в тому, що протягом останніх десятиліть відбулося накопичення значних за обсягом і принципових за значенням теоретичних набутків як у правознавчих, так і в суміжних науках (історії, філософії, соціології, політології, юриспруденції). Це вимагає теоретичного переосмислення фактів і явищ доби, яка розглядається, на основі сучасних теоретичних та методологічних досягнень.
1.Булатов М.О. Філософський словник. - К.: Стилос, 2009. - С.479.
2.Власов В.И. Философия правосудия в диалогах. - М.: Изд-во РАГС, 2010. - С. 28-29.
3.Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. - М.: Рус. Яз., 1989-1991. - С. 355-356.
4.Історія держави і права України. Частина 1: Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У - . / за ред.А.Й. Рогожина., - К., Ін Юре. 1996.445с.
5.Історія держави і права україни. О. Кузьминець, В. Калиновський, П. Дігтяр. Київ 2000 р.427с.
6.Колоколов Н.А. Судебная власть: от лозунга к пониманию реальности. - М.: Юрист, 2010. - С. 167.
7.Маляренко В.Т. Суд // Юридична енциклопедія: В 6 т. - Т. 5: П-С / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.- K.: Укр. енциклопедія, 1998. - С.686.
8.Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. — 528 с.
9.Хрестоматія з історії держави і права України : навч. посіб. / [упоряд.: А. С. ... В. В. Свистунов, Г. І. Трофанчук.]. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 656 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу