*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація процесу формування орфографічних навичок учнів 5 класу загальноосвітньої школи

курсовые работы, английский язык

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 103

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП...................................................................................................................3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ 5 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ...........................................................................................................4
1.1. Цілі навчання орфографії у 5 класі загальноосвітньої школи............4
1.2.Принципи формування орфографічних навичок..................................6
1.3.Урахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів у процесі навчання орфографії.....................................................................................................8
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 5 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ..........................................................................................................14
2.1.Методика формування орфографічних навичок.................................14
2.2.Комплекс вправ з формування орфографічних навичок за темою «удосконалення орфографічних навичок шляхом виконання вправ»..............18
2.3 Фрагменти уроків з формування орфографічних навичок учнів 5 класу за темою «удосконалення орфографічних навичок учнів 5 класу».......22
ВИСНОВОК...........................................................................................................27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................................29
1. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК В УЧНІВ 5 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

1.1. Цілі навчання орфографії у 5 класі загальноосвітньої школи
Орфографія — самостійний розділ науки про мову. Вона має свою систему понять, принципів, тому в школі теоретично можливе компактне ознайомлення з нею або до вивчення граматики, або після її вивчення[1]. Перша можливість в школі нереальна це зв’язано з тим, що орфографія пов’язується з усією мовою — з усіма її рівнями, і незнання відомостей про неї не дозволить успішно займатися орфографією. Компактне вивчення орфографії після ознайомлення з граматикою можливе, але недоцільне, оскільки фактично для формування орфографічних умінь буде втрачено три роки.
На даний час існує два рівні володіння орфографічною грамотністю: абсолютна і відносна грамотність учнів. Абсолютна орфографічна грамотність — це уміння учнями користуватися всіма чинним на даний час правилами, а також уміння коректно та безпомилково писати всі слова та словосполучення. Відносна орфографічна грамотність — це вміння писати слова, та словосполучення згідно з вивченими в школі орфографічними правилами, які мають засвоюватися учнями за певним списком.[2]
У 5 класі загальноосвітньої школи не має необхідності ставити за мету забезпечити абсолютну орфографічну грамотність учнів, адже ними засвоюється лише частина з всіх орфографічних правил, а також, тому, що дана мета практично недосяжна, оскільки в мові існує величезна кількість слів, правопис яких не регулюється правилами . На цей факт звертав увагу ще в 1940р академік Л. В. Щерба, який писав наступне: «Абсолютно грамотними і в орфографії і в пунктуації є виключно досвідчені коректори і теж небагато знають вчителі мови. Всі інші люди, що працюють в галузі друкарства, які вважаються грамотними, грамотні лише відносно. Самого себе я ніяк не можу вважати абсолютно грамотним, так як навіть, наприклад, при написанні цієї статті два рази дивувався, як треба писати те чи інше слово» ....


Правопис і його норми є обов’язковим атрибутом письмової форми іноземної літературної мови і об’єднує норми орфографії та пунктуації.
Дана робота присвячена розділу мовознавства, який вивчає правила, що встановлюють однаковість способів передачі мови у письмовій формі, орфографії. Дана тема є однією з найактуальніших тем у сучасній методиці навчання іноземної мови у школі, тому що формування орфографічної грамотності в учнів — одне з головних завдань навчання іноземної мови в школі. Важливість даного завдання обумовлена тим, що орфографічна грамотність виступає складовою частиною загальної мовної культури людини, вона забезпечує точність вираження думки і взаєморозуміння при письмовому спілкуванні, а також тому, що письмова форма літературної мови відрізняється від усної більшою складністю в своїй структурі.
Методисти давно прийшли до висновку, що орфографічна грамотність учнів не досягає досить високого рівня. Тому вчителі шукають причини низької орфографічною грамотності, щоб вжити дієвих заходів щодо поліпшення становища в цій складової частини навчання.
Об’єкт роботи — процес вивчення іноземної мови, у загальноосвітній школі
Предметом роботи є методика навчання іноземної мови в 5 класі загальноосвітньої школи.
Мета роботи: дослідження формування орфографічних навичок в учнів 5 класу загальноосвітньої школи, в вивченні іноземної мови.


Навчання в середніх класах має величезне значення, оскільки саме в цей час відбувається становлення особистості дитини. У цей період діти отримують основні знання для подальшого навчання та всебічного розвитку особистості. Особливу роль на даному етапі відіграє формування орфографічних навичок учнів. Цьому допомагає використання в процесі навчання правопису різного цікавого матеріалу.
При аналізі науково-методичної літератури для роботи в школі, було зроблено висновок, що вчитель володіє різноманітними наочними посібниками, проте на уроках не завжди залишається час для творчої роботи, для різноманітності використання методів, які активізують діяльність учнів.
В ході даного дослідження були вирішені всі завдання, поставлені у вступі. Були розглянуті точки зору різних методистів, що займаються проблемою навчання аудіювання в школі. В основному при виконанні дослідження опора робилась на думки наступних вчених — Гез Н.І., Гальскова Н.Д., Шатилов С.Ф.
У ході курсової роботи було розглянуто сам процес навчання орфографії, його основні цілі, принципи, види, а також чинники, що визначають успішність цієї діяльності.
Знання, а головне використання цих теоретичних засад у процесі навчання орфографії вкрай важливо для вчителів і школярів. Але необхідно також не забувати і про технічну сторону навчання, а саме про застосування відео- та фонограми на уроках іноземної мови в школі. До того ж потрібно враховувати, що навчати орфографії учнів, необхідно в тісній взаємодії з іншими видами мовленнєвої діяльності, в рамках єдиної системи навчання іноземної мови.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу