*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Особливості використання діалектизмів у творчості О.Кобилянської (на прикладі твору «Людина» та «Царівна»)

дипломные работы, литература

Объем работы: 89 стр.

Год сдачи: 2015

Стоимость: 3200 руб.

Просмотров: 148

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
ВСТУП.……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ…….…7
1.1 Діалектна своєрідність сучасної української мови….……………………….8
1.2. Передумови та чинники формування української літературної мови на буковинських землях………………….……………………………………………30
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДІАЛЕКТИЗМІВ У МОВІ ТВОРІВ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ……………………………………………………...32
2.1 Особливості мови творів Ольги Кобилянської…………………….................33
2.2 Cтилістична функція діалектизмів у повісті О. Кобилянської «Людина».....37
2.3. Діалектизми як фактор формування індивідуального стилю О.Кобилянської……………………………………………………………………..53
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ …………………………………………….…….63
3.1. Рідна мова – основа інтелектуального і духовного розвитку особистості………………………………………………………………………….63
3.2. Значення і завдання вивчення лексики в школі. Робота над збагаченням словникового запасу учнів……………………….................................................67
3.3. Функціонально-стилістичне спрямування учнів у вивченні мовних явищ……………………………………………………….......................................73
3.4. Розробка уроку з української мови «Свято Івана Купала»…………….…..........................................................................................76
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………82
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….…..85
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДИПЛОМНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
В основному словник сьогоденної літературної мови складає загальновживана лексика. Вживані слова, зрозумілі будь-кому знаючому українську мову і користуються нею в повсякденні. Значення ж діалектизмів відоме не всім людям, володіючим рідною українською мовою, а лиш тим, хто вживає даний говір, якому характерні ці діалектизми.
У словесності, де нема поривання відбивати локальні розмовні риси, діалектний лексикон не використовується. Він відсутній у науковій літературі та в документах ділового характеру, не поширені діалектизми і в публіцистичному жанрі. Але в витворах художньої літератури вони трапляються. Використовуються з метою підсилення реалістичності витвору, різноманіття його тутешнім колоритом. Для досягнення цієї мети їх вводять у мову дійових осіб і набагато рідше у мову самого письменника. Високохудожнє використання діалектизмів у такому плані спостерігається у творах Ю. Винничука, Марії Матіос, О Кобилянської, П. Мирного, М. Коцюбинського.
Сюжетний простір творів Винничука досить обмежений, тематично стислий, але гранично насичений реальними й міфічними, точніше -- фантастичними образами, явищами та світами, що переплітаються з дійсністю. Фантасмагорія в поєднанні з чорним гумором дозволила критикам наректи Винничука «новим Гоголем». Крім того, письменника зіставляють із літературним ідолом 1980 х Хорхе Луїсом Борхесом. Ріднитьїх не тільки підвищена увага до фантастичних істот, любов до усіляких містифікацій, постмодерний інтелектуалізм, а й творча продуктивність.
Винничук заслужив славу великого містифікатора: був випадок, коли вирішили, що буцімто знайдений ним рукопис є древньою пам'яткою не меншого значення, ніж «Слово о полку Ігоревім». Так само прижився і міф про видуману країну Арканум. А «Житіє гаремне» (щоденник Роксолани, наложниці Сулеймана) взагалі був літературною сенсацією: майстерне еротичне оповідання цілком серйозно приписували... самій Роксолані.
Загалом функція діалектизмів у...

В основі загальнонаціональної літературної мови завжди лежить жива народна мова, яка включає в себе не тільки літературну мову, а й різні територіальні діалекти, які мають властиві певні лексичні, граматичні, фонетичні та семантичні особливості, що відрізняються від загальнонаціональних літературних норм. Літературна мова й місцеві діалекти завжди перебувають у певному взаємозв’язку, хоч на різних етапах суспільного розвитку відносини між ними виявляються по-різному [18: 103]. Діалектний та літературний вияви мови протиставляються один одному й разом із тим органічно пов’язані, постійно існують як нерозривне ціле. У нормах сучасної літературної мови відбивається лексична, фонетична та граматична система групи тих діалектів, які лягли в її основу. Крім того, літературна мова, особливо її словниковий склад, безперервно збагачується за рахунок народних говорів. Впливом діалектних особливостей на літературні норми пояснюється виникнення окремих паралелізмів і варіантів у цих нормах, а часто й поступова зміна їх.
Основу словника сучасної української літературної мови складає загальновживана лексика. Слова, що вживаються в ній, зрозумілі кожному, хто знає українську мову і послуговується нею. Значення ж діалектизмів зрозуміле обмеженому колу людей, які володіють українською мовою, звичайно, лише тим із них, хто користується говором, якому властиві ці діалектизми.
У літературних творах, якщо немає потреби відбивати місцеві розмовні особливості, діалектна лексика не використовується. Її немає в науковому стилі та в документах ділового характеру; не поширені діалектизми і в публіцистичному жанрі. Через потребу забарвлення твору місцевим колоритом і досягнення реалістичності автори використовують діалектні слова. Для цього їх уводять у мову дійових осіб, рідше вони зустрічаються у мові автора. Високохудожнє використання діалектизмів у такому плані зустрічається у творах видатних українських майстрів слова – Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стефаника, Леся Мартовича,...

Доробок Ольги Юліанівни Кобилянської – це оригінальна сторінка української прози. Спираючись на дослідження відомих мовознавців і здійснені нами спостереження над використанням Ольгою Кобилянською діалектизмів, можна зробити такі висновки.
Аналіз діалектизмів у творчому доробку Ольги Кобилянської (на прикладі повісті «В неділю рано зілля копала») свідчить про широке і вміле використання їх письменницею з метою виразного змалювання персонажів, індивідуалізації їх характерів, вираження матеріальної та духовної культури.
Серед діалектизмів, ужитих письменницею, виділяємо такі типи: фонетичні, словотвірні, граматичні, лексичні, семантичні та фразеологічні. Найчисленнішою групою є лексичні діалектизми; найменше функціонально навантажені фразеологічні: фонетичні діалектизми – 6 одиниць (5,7%); словотвірні діалектизми – 11 одиниць (10,48%); граматичні діалектизми – 19 одиниць (18,1%); лексичні діалектизми – 48 одиниць (45,7%); семантичні діалектизми – 18 одиниць (17,1%) та фразеологічні діалектизми – 3 одиниці (2,8%).
Матеріальне й духовне життя народу є джерелом діалектизмів, що одночасно створює фон, на якому об’ємніше проступають і мовні явища. Діалектизми віддзеркалюють різні сторони народного буття: давній побут, процеси буття; факти життя; рослинний і тваринний світ; соціальні відносини; духовну культуру; фольклор; територіальні особливості [6: 107].
Письменниця застосовує у творі місцеві назви широковідомих чи локальних реалій. І хоча у повісті велика кількість діалектної лексики, однак вона не створює бар’єра для сприйняття оповіді. Річ у тім, що діалектні елементи вводяться в художній твір у спеціальних контекстах або ж використовуються такі діалектизми, які структурно близькі до загальновживаних лексем. Пор.: До того було всім звісно, що цигани мали в різних місцях гір свої тайні криївки і сховки, звідки нападали ночами на подорожніх, ограбовували [34: 282]; Раду не відповів нічого, але замість того розірвав свій синій спенцер на грудях… [34: 285];...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу